hren
 

Upozoravamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima bilježi značajan porast broja maslinine muhe koji je ovisno o lokalitetu od srednjeg do vrlo visokog intenziteta.

Na većem dijelu Županiji pale su značajnije količine oborina koje su utjecale na punjenje plodova a takvi plodovi su  privlačni za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinarima preporučujemo pregled maslinika i postavljenih žutih ploča, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe poduzimanje mjera zaštite.

Posebno obaviti detaljne i češće preglede u maslinicima u kojima se planira berba krajem listopada ili kroz studeni.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  (karenca 14 dana), prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne.
Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, a mogu se koristiti sljedeći pripravci:

Upućuju se maslinari da vode računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacije te propisanoj karenci !

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij