hren
 

Ovog će se petka sa početkom u 10 sati održati redovito godišnje branje stare masline u Kaštel Štafiliću. U branju će sudjelovati društvo 'Bijaći' Kaštela, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Udruga maslinara Kaštela 'Mastrinka', Srednja škola Braća Radić i Javna ustanova More i krš

 


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij