hren
 

ELEKTRONSKE PRIJAVE
Prijave djece za upis u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2020./2021., ove će se godine vršiti u vremenu od 10. do 20. veljače.

Prijava se obavlja elektronskim putem, a  potrebno ju je izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije i web stranicama osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županji.

Djeca, školski obveznici za koje treba izvršiti prijave su djeca rođena od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine, djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, djeca kojima je za ovu tekuću školsku godinu odgođen upis u prvi razred osnovne škole te djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu i upisnom području škole,  gdje će se obaviti provjera spremnosti djeteta za upis.
Djeca koja se zbog zakonski predviđenih mogućnosti ne žele upisati u školu kojoj područno pripadaju, u prijavi to treba naglasiti. Radi se o mogućnosti pohađanja pojedinih posebnih programa poput produženog boravka, koji se u Kaštelima provodi u osnovnoj školi Bijaći u Kaštel Novom ili programa rada djece s teškoćama, što se organizira u osnovnoj školi Kneza Mislava u Kaštel Sućurcu te u osnovnoj školi Ostrog u Kaštel Lukšiću.

Nakon što izvrše prijave, roditelji ili staratelji budućih osnovaca trebaju se javiti školi u razdoblju od 2. do 9. ožujka radi dogovora o terminu testiranja djeteta.
Za upis djeteta potreban je  OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista, koji vrijede bez obzira na datum izdavanja, a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektronskim putem.

Prijava za predupis 


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij