hren
 

Početkom sezone čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, kada građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, povećava se opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

Obzirom da je u razdoblju  od 1. studenog do 1. svibnja spaljivanje korova dozvoljeno, policija koristi priliku podsjetiti građane da su u slučaju provođenja spaljivanja dužni poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:
-prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu .
-vatru ne palite za vjetrovita vremena. 
-prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara. 
-pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ako nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i sl. 
-ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja. 
-osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi. 
-apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad. 

Podsjećamo vas na kazne predviđene za ne pridržavanje spomenutih pravila

Za vrijeme požarne sezone na snazi je potpuna zabrana loženja vatre na otvorenome prostoru. novčanom kaznom u iznosu od 15 do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2 do 15 tisuća kuna.
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Ako je djelo počinjeno iz nehaja može se izreći kazna zatvora do trigodina, odnosno do pet godina ako je počinjeno s namjerom 
           
Apeliramo na građane da ovo upozorenje shvate ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara i njegovog širenja sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju mjera zaštite od požara te istovremeno izbjegli vlastitu odgovornost zbog neprovođenja mjerazaštite od požara, izazivanja požara, kao i posljedica koje iz toga nastanu.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij