hren

NASTAVLJA SE PROBLEM ILEGALNIH ISPUSTA
I dok se za dugo očekivani nastavak projekta  aglomeracije Kaštela – Trogir tek provode postupci javne nabave, a lokalne i državne kase raspodjeljuju sredstva dobivena legalizacijama brojnih objekata, koje su, između ostalog,  provedene bez zakonskih uporišta za kontrolu odvodnje fekalnih voda pa su septičke jame kao legalan način zbrinjavanja fekalija mnogima tek slovo na papiru, grad Kaštela i dalje ima veliki problem koje mu te iste fekalije stvaraju.

Sve veći broj stanovnika i turista, a sve manje kontrola, prvenstveno zbog problema u nadležnostima pri čemu su gradskim redarskim službama često ruke „zavezane“, prošlog su ljeta pokazali problem nepropisne odvodnje fekalija u njegovom punom „sjaju“. More onečišćeno, na pojedinim plažama zabranjeno kupanje, česte slike aktivnih ispusta u potoke i more...

Iako su nadležni u gradu shvatili da se pred ovim problemom ne smiju zatvarati oči, nisu puno toga mogli napraviti jer dio nadležnosti u rješavanju ovog problema leži u Hrvatskim vodama, koje skrbe o bujicama (potocima) u Kaštelima te u Vodovodu i kanalizaciji, a samim tim i državnim inspekcijama. Iz tog razloga gradonačelnik Kaštela nekoliko puta je sazivao sastanke svih dionika, što je rezultiralo da Hrvatske vode napokon naruče snimanje bujičnih potoka kako bi se utvrdilo stanje na terenu.
Snimanje je obavljeno polovinom siječnja, a snimao se tek manji uzorak od nekoliko potoka za koje su nadležni smatrali da su najproblematičniji.

Elaborat za sada bez uvida javnosti

Po završetku projekta napravljen je elaborat stanja te je nedavno u Hrvatskim vodama prezentiran, između ostalih, i predstavnicima lokalne zajednice.
Što elaborat donosi, kakvo je stanje na terenu, što će se poduzeti, tek su neka od pitanja na koje smo po prezentaciji elaborata pokušali dobiti odgovore, no u Gradu Kaštela su nam kazali kako su im Hrvatske vode dale elaborat na uvid, no u isto vrijeme zatražile da ga Grad ne obznanjuje javnosti, već da će to učiniti oni iz Hrvatskih voda, kao naručitelji pa time i vlasnici elaborata.
Pa smo onda od njih direktno pokušali dobiti konkretne odgovore, no u odgovoru koji smo dobili, konkretnih podataka nema.

- Prezentiran je izrađeni elaborat geodetsko kontrolnih snimanja postojećeg stanja natkrivenih i zacijevljenih dionica bujičnih vodotoka na području grada Kaštela koji je naručen od strane Hrvatskih voda. Snimljeni su i poziciono locirani priključci na dionicama natkrivenih i zacijevljenih bujičnih vodotoka te je procijenjena njihova vrsta (oborinski, fekalni, nedefinirani i sl.).  Po održanoj prezentaciji predmetni elaborat je od strane Hrvatskih voda dostavljen predstavnicima Državnog inspektorata, Grada Kaštela i isporučitelja usluge javne odvodnje Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Dostavljanjem navedenog elaborata izvršene su sve obveze Hrvatskih voda definirane rješenjem vodopravne inspekcije – kaže se u njihovom odgovoru, u kojem dodatno napominju da su se Grad Kaštela te Vodovod i kanalizacija obvezali će u roku od 15 dana proučiti dostavljeni elaborat te prema prioritetima definirati i predložiti mjere koje se trebaju poduzimati u svrhu rješavanja problema nelegalnog ispuštanja otpadnih voda.

Unatoč njihovom navodu kako se Grad obvezao definirati i predložiti mjere, ponovno se javlja problem nadležnosti jer iako Grad predloži mjere, a posebno ako se radi o kažnjavanju neodgovornih građana, iste će morati provoditi vodopravni inspektor, odnosno državna vodopravna inspektorica Slavica Čikotić, koja do sada nije poduzela neke posebne mjere.
No u Gradu Kaštela ne odustaju od pritiska na nadležne, a kako kažu, cilj im je riješiti stanje koje donosi niz problema u zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja, razvoju turizma te općoj lošoj slici o Kaštelima.

- Grad Kaštela će sazvati sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, Državnog inspektorata i Vodovoda i kanalizacije kako bi se točno definiralo daljnje žurno postupanje nadležnih institucija po pitanju rješavanja ove situacije. U slučaju otpora nadležnih, Grad će se obratiti izravno predsjedniku Vlade Republike Hrvatske jer ne možemo dopustiti da nadolazeća turistička sezona prođe kao prošla. Nadalje, Grad će svim raspoloživim sredstvima izvršiti pritisak na Vodovod i kanalizaciju kako bi što prije započeli radove na projektu aglomeracije – kazali su nam ovih dana gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Marija Pelivan.

Očitovanje o stanju i daljnjim postupcima nadležnih upite smo poslali i u Nadzor zaštite voda te Ministarstvo zaštite okoliša, od kojih uskoro očekujemo konkretne odgovore i djelovanja.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij