hren

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka, objavio je Stožer Civilne zaštite RH.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:
- socijalnog distanciranja
- ne zadržavanja na javnim prostorima
- posjedovati valjanu propusnicu

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:
- za okolnosti iz točke a, b, c, f i g odgovorne osobe u pravnoj osobi
- za okolnosti iz točke „d“ izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
- za okolnosti iz točke „e“ nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij