hren
 

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Ministarstvo kulture donijelo je danas, 24. Ožujka, Odluku o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima.  

S obzirom da je provedba velikog dijela programa u kulturi u danim okolnostima onemogućena, Ministarstvo kulture za sve programe u kulturi za koje su rokovi izvršenja u 2020. godini ugovoreni za vrijeme dok traju posebne okolnosti vezane uz pojavu koronavirusa odgađa izvršenje dok posebne okolnosti traju. Nakon što okolnosti prođu, s korisnicima sredstava Ministarstva kulture utvrdit će se novi rokovi izvršenja, odnosno pravdanja sredstava sukladno danim okolnostima, javili su iz ministarstva.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine, sredstva za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog posebnih okolnosti, korisnici sredstava mogu isplaćivati samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama koje nemaju prihode po osnovi nesamostalnog rada, a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa.

Ovom mjerom obuhvaćene su i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika uključenih u odobrene programe, a navedenih u prijavi programa, koji sudjeluju u njemu u bilo kojem trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli ili dovršili.

Po prestanku navedenih posebnih okolnosti, obveza je svih kojima su odobrena sredstva da dostave Ministarstvu kulture pisanu obavijest o stanju realizacije projekta, utrošenim sredstvima te mogućnostima daljnje realizacije programa.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti budući da korisnici sredstava Ministarstva kulture nisu u mogućnosti izvršiti programe u okviru utvrđenih rokova, Ministarstvo kulture do daljnjega, dok traju ove posebne okolnosti, odgađa rok predaje izvješća o izvršenju programa utvrđenih potpisanim ugovorima.

Ova Odluka ne primjenjuje se na programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture i programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, javili su iz Ministarstva kulture.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij