hren

VELIKA INVESTICIJA
Željeznička pruga Split – Zračna luka na Resniku, biti će prva novoizgrađena pruga u Dalmaciji nakon više od 50 godina. Projektirana je za brzinu od 160 km/h koja je predviđena za lokalni prijevoz i ima svrhu približiti grad Split i Zračnu luku te bolje povezati kaštelanska i solinska naselja. Prigradskim vlakovima na novoj pruzi stanovnicima ova tri grada omogućit će se brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje.

Radovi na izgradnji nove pruge započeti će nakon završetka javnih natječaja, odnosno u prosincu 2020. godine. Predviđeni završetak radova je na proljeće 2024. godine.

Projektom se predviđa jednokolosiječna, elektrificirana željeznička pruga predviđena za prigradski željeznički promet duljine 19,2 km. Prilikom izrade projekta definirana je trasa pruge koja će jednim dijelom prolaziti nadzemno, odnosno iznad brze ceste kroz Kaštela, a drugi dio, onaj od Kaštel Štafilića do Zračne luke, biti će dijelom ukopan.

Vrijednost ovoga projekta iznosi 134,4 milijuna eura. Od toga se 128,5 milijuna eura odnosi na financiranje radova i nadzora nad radovima, a preostalih 5,9 milijuna eura odnosi se na projektiranje, otkup zemljišta, plaćanje pristojbi za izdavanje dozvola. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Kohezijskog fonda.

Projektom izgradnje nove željezničke pruge obuhvaćeno je sljedeće:

-izgradnja donjega i gornjega pružnog ustroja s nadvožnjacima, nasipima, zasjecima, usjecima, odvodnjom pruge i željezničko-cestovnim prijelazima
-izgradnja triju podvožnjaka i jednoga mosta
-rekonstrukcija državne, lokalne i županijske ceste u duljini od 10,3 km
-izgradnja novih spojnih i obilaznih cesta u duljini od oko devet kilometara
-izgradnja šest željezničkih stajališta s nadstrešnicama i parkiralištima za osobna vozila
-rekonstrukcija stajališne zgrade u kaštel Sućurcu te postojećeg željezničkog kolodvora u Kopilici, gdje će biti izgrađena i nova kolodvorska zgrada s parkiralištima za osobna vozila i bicikle
-ugradnja signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni prijevoz
-izgradnja elektroenergetskih priključaka te vanjske i unutarnje rasvjete
-izgradnju barijera za zaštitu od buke.

Projektom je zadovoljan i gradonačelnik Denis Ivanović koji nam je za ovu priliku kazao: - Sretan sam što smo uspjeli uvjeriti i Vladu i Hrvatske željeznice da je ovo najbolje rješenje za Kaštela. Naši građani dobit će super moderan vlak a nove željezničke postaje biti će u Sućurcu, Kambelovcu, Starom i na Resniku, što će putovanje u i iz Splita sada učiniti komfornim i dostupnim stanovnicima uz magistralu, a putnicima olakšati transfere iz Zračne luke. Ovo je još jedan od projekata koji uskoro kreće u realizaciju te će uz projekte rive u Kaštel Novom i Kaštel Starom pokrenuti naš grad prema novim investicijama i boljoj kvaliteti života građana, kazao je Ivanović.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij