hren

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KAKO BI SE UBLAŽILE POSLJEDICE PANEMIJE KORONAVIRUSA NA LIKVIDNOST
Ministarstvo kulture, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi i Zaključka Vlade o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka ove godine, na svojim je stranicama objavilo Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu.

Dodjela bespovratnih sredstava za proizvodnju, distribuciju, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim saržajima u novonastalim okolinostima COVID-19, odnosi se na područja izvedbene umjetnosti, književno-nakladničke, knjižarske i audiovizualne djelatnosti te vizualne umjetnosti.

Cilj javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima pandemije koronavirusa olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika, s obzirom na to da je zbog ograničenja javnog okupljanja, pojačanih mjera opreza i povećanog zdravstvenog rizika onemogućena  redovna provedba kulturnih aktivnosti i  pristup publici, čime je ugroženo poslovanje kulturnog i kreativnog sektora.

Stoga je ovaj javni poziv usmjeren  na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja, kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija ali i našla mogućnost dugoročne primjene novih rješenja u daljnjem poslovanju, pa će se posebno vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, zadruge i ustanove kojima osnivač nije tijelo javne vlasti, obrti, umjetničke organizacije kao i djelatnosti slobodnih zanimanja, uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi suprilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i slično), troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici), promidžba ali i prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 posto odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa te nabava opreme.

Potpore se odobravaju u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta, a potrebna dokumentacija kao i obvezna programska dokumentacija koju je potrebno priložiti mogu se naći OVDJE.

Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja, a informacije o zaprimljenim zahtjevima, odnosno popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva, objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr nakon donošenja odluke ministrice kulture, navodi se u Javnom pozivu.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij