hren
 

PUTEM SUSTAVA MOGU SE PLATITI I PRISTOJBE
Ministarstvo uprave predstavilo je uslugu e-prijava vjenčanja kojom je omogućena prijava sklapanja braka bez odlaska u matični ured, a usluga je u sustavu e-građani, koji ima više od milijun korisnika, priopćeno je iz ministarstva.

- Usluga e-prijava vjenčanja omogućava ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku u službenim prostorijama. Usluga u prvoj fazi omogućava mladencima da prijave sklapanje braka u građanskom obliku u bilo kojoj službenoj prostoriji u Hrvatskoj 30 do 45 dana unaprijed - ističu iz ministarstva uprave.

Naime, e- prijava vjenčanja razvijena je na temelju iskustva s prijavom usluge e-novorođenče, pri čemu e-prijava vjenčanja uključuje plaćanje upravnih pristojbi. Pravne pristojbe mogu se platiti karticom, metodom 'slikaj i plati', uplatnicom ili Internet bankarstvom.

Preduvjet za korištenje aplikacije je da ženik, odnosno nevjesta imaju otvoren osobni korisnički pretinac u sustavu e-građani, u suprotnom trebaju ga napraviti. Mladenci tako mogu pratiti status prijave u aplikaciji e-prijava vjenčanja. Svi dokumenti će biti poslani ženiku i nevjesti u osobni korisnički pretinac.

Matičar prijavu može i odbiti, ako je prijava odbijena, ženik i nevjesta će dobit poruku s razlogom odbijanja te s uputama za daljnje postupanje.

- Usluga e-prijava vjenčanja nastavak je kontinuiranog unaprjeđenja sustava e-građani. Novom uslugom mladencima smo omogućili prijavu sklapanja braka bez odlaska u matični ured. Vlada će nastaviti provoditi digitalizaciju svih procesa javne uprave, osigurati daljnji razvoj e-usluga i povezivanja tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu- poručio je ministar uprave Ivan Malenica.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij