hren

KONKRETIZIRANA BORBA S NEODGOVORNIMA
Grad Kaštela tijekom prošle godine, u skladu s nadležnostima, proveo je niz mjera na uklanjanju ilegalnih ispusta otpadnih voda u more te zatvorio ispuste koji su fekalije vodili na javne površine, napisano je nekoliko kazni, apeliralo se, kontroliralo. No, dio većih mogućnosti u kažnjavanju onih koji neodgovorno svoje septičke jame prazne u brojne potoke, nije bilo, ali je u kolovozu podnesena prijava Vodoprivrednoj inspekciji za izljevanje otpadnih voda u bujične potoke, koji su vodno dobro.

Vodopravna inspekcija na temelju te prijave u rujnu je zatražila je od Vodovoda i kanalizacije popis njihovih korisnika uz bujice u Kaštelima, a Hrvatskim vodama naložila je snimanje istih.
ViK je tada revidirao popis svih ulica, a u isto vrijeme Hrvatske Vode su od tvrtke Anafora  zatražile snimanje spornih potoka, odnosno bujica i kroz nekoliko mjeseci to je snimanje i odrađeno. Zatvoreni dijelovi kanala su se snimali samohodnom robot kamerom.
Samo snimanje kao i izrađeni elaborat prezentiran je potom na zajedničkom sastanku u Hrvatskim vodama u veljači ove godine.

- Snimanjem je utvrđeno stanje bujičnih kanala, strukturalna oštećenja na pojedinim mjestima, razno razne instalacije koje su nestručno ili čak ilegalno provučene kroz dijelove kanala, obzirom na raznorodnost elektroenergetskih, telekomunikacijskih i drugih vodova krive su možda nažalost i javne firme, no najčešći krivci su zasigurno sami građani koji su iznalazili različita rješenja za postavljanje svojih internih instalacija.
Međutim glavni akcent bio je na snimanju položaja i profila cijevi koji predstavljaju moguće ilagalne spojeve putem kojih se ispuštaju fekalije i na taj način nizvodno pa do samog ulijevanja u more predstavljaju ekološku ugrozu.
Sam izvor evenualnog ispuštanja može se utvrditi ulijevanjem fluorescentnih boja strankama u wc-ove, sudopere i sl. i pratiti pojavu na instaliranim kamerama u potocima, hoće li i odakle boja izići, čemu se ovih dana akcijom vodnih redara i stručnih službi ViK-a i pristupilo.
Jedan primjerak opsežnog Elaborata preuzeo je ViK i nakon analize stanja krenuo je u postupanje.
Trenutno se radi na detekciji i pronalasku ilegalnih spojeva putem kojih se fekalije direktnim putem, putem povremenih prepumpavanja ili kao preljevi septičkih jama ispuštaju u bujične potoke.
Idući korak odradit će se zajedničkim djelovanjem vodnih redara, vodočuvara, sanitarne inspekcije i komunalnog redarstva, sukladno propisanim ovlastima, a to je ukidanje i blokiranje ilegalnih spojeva, dok će se neodgovorni pojedincima ispisati propisane kazne.
Akcija na terenu privremeno je bila obustavljena, odnosno odrađivalo se smanjenim intenzitetom obzirom na situaciju s epidemijom izazvanom korona virusom – naveo je tehnički direktor VIK-a Ivica Perić te nas upoznao sa onim što se do sada odradilo.

Potok Strabežnica - Kaštel Sućurac

Na donjem dijelu toka, ispod Tuđmanove ceste, prema novoizgrađenoj sportskoj dvorani 'Sokolana' riješili smo jedno veće zagađenje. Naime izvođač dvorane i okolnih instalacija M-P-Beton  izmještao je okolo dvorane bujicu i kolektor. Posao s kanalizacijom ostao je nedovršen pa je odvodnja desetak objekata uz potok završavala u samu bujicu. Našom intervencijom preusmjerili smo fekalnu kanalizaciju u sustav. Najprije se još jednom izvršilo snimanje, cisternama je sve isprano i na kraju prespojilo pa su se u konačnici osigurali uvjeti normalnog funkcioniranja tog dijela sustava odvodnje.
U svibnju smo otkrlili najveći konstantni izvor zagađenja potoka Strabežnica, naime, pri izgradnji kolektora K-3.3 u Tuđmanovoj cesti prekinut je stari kolektor na koji je uzvodno spojeno možda 50-ak objekata. Ispod Tuđmanove ceste kanal je jednostavno bio skrenut u potok prema Sokolani, a to smo utvrdili puštanjem boje. Pokazalo se da sadržaj završava na plaži. Radnici kanalizacijske mreže Aglomeracija Kaštela-Trogir napravili su potrebnu rekonstrukciju otvorivši novo okno na kolektoru sa cca 20 metara novog cjevovoda i time otpadne vode skrenuli u sustav odvodnje tako da više ne idu na plažu, na što smo posebno ponosni.​
Uz sjeverni dio potoka Strabežnica zasigurno još uvijek ima onih koji puštaju preljeve iz sabirnih jama u potok što i dalje može uzrokovati incident na plaži Sokolana.
Također je primjećen spoj iz jame na adresi Put Dragočeva  u isti ovaj potok, što je fotodokumentirano i obrađeno te je poslana kazna i prisilili smo vlasnike da uklone spornu cijev.

Potok Topola – Kaštel Kambelovac

Južni dio blizu samog ispusta ima kanalizaciju. Poznati restoran blizu rive je spojen na odvodnju, ponovno se apeliralo na bolje održavanje separatora ulja i masti. Dječji vrtić je također spojen, a spojen je i pogon za preradu ribe.
S gradonačelnikom Kaštela obišli smo tu bujicu, detektirali smo objekte u Ulici don Frane Bege  i detektirali ilegalne spojeve preljeva iz septičkih jama preko oborinskog cjevovoda u potok te su poduzete prekršajne mjere. Nažalost je slučaj da građani uz fekalni preljev spoje i neki slivnik, kišnu rešetku ili slično i onda se bune "nemojte mi to zatvarati, to mi je oborinski odvod, sve će mi poplivati". Obilaskom smo utvrdili dvije ubodne cijevi u potok Topola na području Nakide, isti slučaj je iznad Tuđmanove ceste gdje još jedan pojas kuća u ulici Put Topola ima kanalizaciju, a prema sjeveru zasigurno ima onih koji puštaju preljeve jama u potok i to uzrokuje incident na plaži Baletna škola.
Vodni redari u narednom periodu intezivirat će istragu na tom području.

Potok Sibovica - Kaštel Kambelovac/Kaštel Lukšić

Izgradnjom kolektora u ulici Sibovica i prije toga glavnog kolektora na Tuđmanovoj cesti velik broj objekata koji su u blizini ovog potoka imaju riješenu fekalnu odvodnju.Također se upravo dovršavaju radovi izgradnje oko 50 m sekundarnog kolektora. Biti će spojena tri postojeća objekta, a za napomenuti je da to područje nije bilo pokriveno Aglomeracijom.
Kopali smo 40-ak metara s juga prema sjeveru, a onda ispod ceste tunelirali cca 10 metara  te kroz tunel progurali cijev i spojili se na glavni kolektor koji se nalazi u sjevernom nogostupu.
Na određenom dijelu potok se u skoro vrijeme u suradnji s Hrvatskim vodama planira pokositi i očistiti kako bi se izbjegli uspori otjecanja oborinskog sadržaja.
Obzirom na situaciju, ponovno ćemo intezivirati obilazak svih okolnih kuća, tko se priključio, a tko ne na kanalizaciju i onima koju to mogu poslat ćemo dopis.

Potok Radun - Općinski potok - Kaštel Stari

Radi se o potoku koji u more ulazi na plaži Đardin koja je jedna od popularnijih u Kaštelima, a vjerojatno i najposjećenija  jer je najveća.
Cijeli ovaj potok u samoj ljetnoj sezoni, kad nema velikog oborinskog dotoka, dogovorno se skreće u naš sustav jer praktički većina toga što kroz njega dotiče u sušnom perodu su fekalne vode.
To zovemo "sezonski preljev" kojeg izvodimo u dogovoru s Gradom Kaštela.
Potrebno je naglasiti da se radi o privremenom rješenju, ali i jako kvalitetnom,  obzirom da ViK izvodi konstantno održavanje ovakvih preljeva. Incidentne situacije istjecanja fekalija u sušnom periodu mogu se događati jedino usljed neodgovornog bacanja u kanalizacijski sustav odvodnje svega i svačega, što je nažalost čest slučaj kod naših građana.
Što se tiče Kamberovog šetališta i Obale kralja Tomislava, kanalizacija postoji, a na jednom potezu od obale do Tuđmanove ceste trenutno se kroz EKO izvodi kolektor F-42 koji će riješiti desetak kuća. Nekolicina kuća spojena je na južnom dijelu Ulice fra Ive Perana direktno na potok. Na inicijativu ViK-a također je naručen projekt za 100-injak metara kolektora uz bujicu koji će pokupit sve preostale kuće.
Veliki problem ovog potoka je iznad Tuđmanove ceste gdje nema javne kanalizacije nego su ljudi radili divlje ispuste preljeva svojih jama ili nažalost direktnim spojem u potok. Slijedi upozorenje vodnih redara i kontrola pražnjenja septičkih jama uz pojačani nadzor sve do izgradnje kanalizacijskog sustava u sklopu najavljenog projekta Aglomeracije. Ulice koje ćemo prve obuhvatiti nadzorom su Gajeva, Fuležina, Zagorski put i druge..
Neposredno prije situacije s koronavirusom napravili smo nadzor u Lećevačkoj ulici gdje smo otkrili cijeli divlji mješoviti cjevovod koji su građani sami izveli (uz mjesnu zajednicu navodno!) i spojili se na potok. Sve je fotodokumentirano i prijavljeno nadređenima u ViK-u, Gradu Kaštelima i Hrvatskim vodama. Uskoro slijedi postupanje.

Potok Ponikvica  - Kaštel Štafilić/ KaštelNovi/ Kaštel Stari

Ovaj potok  ima ogromno slivno područje i zahvaća jako naseljene Rudine. Donji dio ispod stare ceste dobro je pokriven kanalizacijom te odvodnju imaju objekti u ulicama: Kneza Mislava, Ulica staroga Antona, Put Mastrinke te dio Ceste dr. Franje Tuđmana.
Iznad Tuđmanove ulice objekti nemaju kanalizaciju, Ulica don Ivana Vuletina, Berketova, Glavarska, Ulica Ponikvice, Studinova, Biskupa Žanića, Sv. Nikole Tavelića, magistrala Ivana Pavla II te sve sjeverno u Rudinama do Puta Malačke,  jer se skroz do serpentina za Malačku pruža navedeni potok.
Sve su adrese u obradi, uskoro ćemo krenuti na terenski izvid tko je sve spojen na javnu vodoopskrbu, a prema Općim i tehničkim uvjetima svaki kućni priklučak koji nema mogućnost spoja na javnu odvodnju mora imati izgrađenu nepropusnu sabirnu/septičku jamu.

Potok Gospe od Stomorije - Kaštel Štafilić/ Kaštel Novi/Kaštel Stari 

Područje uz ovaj potok ispod Tuđmanove ceste ima kanalizaciju (Potočnica, Kumbatova ul, Bijačka).
Problem je iznad stare kaštelanske ceste prema našem vodovodu  i dalje prema groblju.
Tu smo naišli na karakteristične primjere gdje ljudi svoje cijevi ilegalno spajaju u potok, na način da se ne vidi, ispod vodotoka ili negdje prikriveno (Vodovodna ulica).

- Na kraju je bitno navesti da zadnjih desetak godina postoji stalni kontinuitet u nastojanju da se uspostavi sustav odvodnje na što širem području Kaštela.
Izgrađena je osnova razdjelnog sustava odvodnje sa pripadajućim crpnim stanicama i pročistačem UPOV Stupe, slijedi izgradnja druge faze kroz projekt Aglomeracije, na tu temu možemo sa zadovoljstvom reći da radovi po pojedinim fazama uskoro kreću!
ViK će i dalje, u suradnji s Hrvatskim vodama i Gradom Kaštela, nastaviti akciju otkrivanja i kažnjavanja neodgovornih pojedinaca  Važno je da građani shvate da izgradnjom novog razdjelnog sustava, dosadašnji mješoviti sustav koji je spojen u more treba napustiti, što znači da svatko tko dobije priliku spoja na novi sustav mora uložiti barem minimum napora da razdvoji svoje fekalne vode i da se spoji na novi sustav.
Prema tome, građane bi na kraju zamolili za strpljenje jer brzih rješenja nema, te da uvaže naš napor u rješavanju problema i da se ponašaju krajnje odgovorno radi očuvanja čistog okoliša, zdravlja sebe i sviju nas – poručio je u svom opširnom odgovoru na naša pitanja o poduzetnim mjerama na području Kaštela, tehnički direktor VIK-a.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij