hren

MUZEJU I KNJIŽNICI VIŠE OD ŠEST MILIJUNA
Sveukupno 9,4 milijuna kuna u proračunu za sljedeću godinu bit će namjenjeno javnim potrebama u kulturi grada Kaštela, a kako je na sjednici Gradskog vijeća obrazložila pročelnica Sandra Zokić, radi se o iznosu nešto manjem nego je u istu svrhu bilo planirano za ovu godinu, a razlog tome je u sveopćoj situaciji s pandemijom te manjeg broja aktivnosti.

Nadležni u Gradu ipak optimistično gledaju na događanja u sljedećoj godini pa su u Programu javnih potreba u kulturi te proračunu ipak rezervirali sredstva za niz tradicionalnih manifestacija.

No, kako je podjeljeno tih 9,4 milijuna? Najveći dio, kao i do sada, namjenjen je ustanovama u kulturi, odnosno Muzeju grada Kaštela i kaštelanskoj Gradskoj knižnici, 6,44 milijuna kuna.

Za financiranje kulture po programima planirano je 1,6 milijuna kuna, od čega za projekte glazbene umjetnosti 450 tisuća, kazališne i glazbeno-scenske projekte 500 tisuća kuna te za ostale projekte udruga građana 650 tisuća kuna.

Za kaštelanska kulturna događanja planirano je 1,36 milijuna kuna. U tu kategoriji spadaju Kaštelansko kulturno ljeto s 500 tisuća, Večeri dalmatinske pisme sa 300 tisuća, Legenda o Miljenku i Dobrili za što je planirano 200 tisuća kuna, Advent u Kaštelima  s 230 tisuća, Kreativno proljeće s 40 tisuća te ostala kulturna događanja za koja je planirano 90 tisuća kuna.

Kako će se sredstva za pojedine projekte udruga raspodjeliti znat će se nakon javnog poziva početkom sljedeće godine te stručnog vrednovanja projekata i programa koji stignu na javni poziv.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij