Na vaš upit o tome kako se radi izračun naknade plaće tijekom rodiljnog dopusta trudnice, odnosno rodilje koja je u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca započinjanja rodiljnog dopusta primala isplatu plaće odnosno naknade plaće od strane poslodavca koji je korisnik posebne potpore pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta uslijed posljedica epidemije koronavirusa, donosimo odgovor koji smo primili od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema članku 24. stavku 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita).

Naknada plaće se određuje od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće odnosno naknade plaće koju je osiguraniku isplatio poslodavac u relevantnom razdoblju od šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, u konkretnom slučaju rodiljni dopust.

Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se, redovita mjesečna plaća osiguranika utvrđena u skladu s odredbama propisa o radu te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost) koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen.

S tim u vezi, u potvrdi o plaći unijeti će se isplate plaće odnosno naknade plaće koje je trudnica odnosno rodilja primila od strane svoga poslodavca te će se temeljem istih utvrditi osnovica za naknadu plaće, navode iz HZZO.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij