hren

U okviru programa Kreativnog proljeća, u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela u subotu je  organiziran izlet na Ostrog. U izletu je sudjelovalo tridesetak zainteresiranih građana, koje su vodili arheolozi Tonči Burić i Ivan Šuta ravnatelj Muzeja grada Kaštela.

Lokalitet se nalazi na padinama Kozjaka iznad Kaštel Lukšića i obuhvaća prostor uz crkvu sv. Lovre i greben Balavan. Na izlet se krenulo sa protupožarnog puta iznad crkve svetog Lovre, prema prapovijesnim ostacima koji se nalazi oko 100 metara udaljenosti.

Oko dva sata trajalo je druženje sa arheolozima koji su predstavili lokalitet gdje su arheološka istraživanja započela prije petnaestak godina, a gdje su otkriveni ostaci prapovijesne gradine, bedem i ostaci kule srednjovjekovne utvrde i groblje uz crkvu.

- Od ostataka prapovijesne gradine vidljivi su ostaci dva niza suhozidnog bedema, koji štite uzvišenje s istočne strane. Prikupljeni su i brojni pokretni nalazi, a uglavnom je riječ o ulomcima keramičkih posuda koji potječu iz brončanog doba. Nad prapovijesnim bedemom nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde, koju su  početkom 13. stoljeća sagradili didići-hrvatski plemenitaši koji su upravljali ovim područjem. Bedemi i kula su djelomično konzervirani u okviru EU projekta VALUE, a uređen je i pristupni put do lokaliteta – kazali su arheolozi.

Prema njihovim riječima, splitski srednjovjekovni kroničar Toma Arhiđakon detaljno opisuje opsadu utvrde 1226. godine, kada su udružene vojske Splita i Trogira, te zahumskoga kneza Petra, napale i osvojile selo, porušile crkvu i netom sagrađenu utvrdu.

Na istom je mjestu podignuta nova crkva u istom romaničkom stilu, a i groblje je ostalo u funkciji do sredine 16. st., kada se stanovništvo izloženo turskim provalama povlači na obalu uz novopodignuti kaštel Vitturi u današnjem Kaštel Lukšiću. Crkva je u istim gabaritima obnovljena u prvoj polovici 18. stoljeću.

 

Foto: MGK


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij