aglomeracija

Stalni radovi, nemogućnost prometovanja, odvoza smeće, buka, blato i svako drugo dekomodiranje normalnog života, pogotovo ako traje godinama, stvara nervozu i nezadovoljstvo dijela građana. To biva još izraženije kada nam se učini da radovi traju presporo kao što je to slučaj sa najvećim projektom koji se već nekoliko godina odvija u našem gradu – projekta Aglomeracije Kaštela-Trogir.

Kako se radi o izuzetno važnom projektu kroz kojeg će gotovo svi građani iznad magistrale dobiti tekuću vodu, projektu koji će smanjiti ogromne gubitke vode do kojih dolazi u starim cjevovodima, te projektu koji će gotovo svim građanima omogućiti spajanje na kanalizaciju, smatrali smo važnim podsjetiti o kako se velikom i značajnom projektu radi.

Projekt izgradnje sustava poboljšanja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća područje grada Kaštela, Grada Trogira, priobalni dio Općine Seget, općinu Okrug na otoku Čiovo i naselje Slatine na sjeveroistočnom dijelu otoka Čiovo koje administrativno pripada Gradu Splitu.

Realizacijom Projekta na području aglomeracije ispunit će se obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima koje su definirane tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije, a sve u svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te ostvarenja doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama.

Za investicije predviđene ovim Projektom koriste se sredstva EU strukturnih i investicijskih fondova koja su dodijeljena Republici Hrvatskoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Vrijednost Projekta procjenjuje se na iznos od oko 931,77 milijuna HRK (bez PDV), od čega se učešće EU fondova procjenjuje na iznos od oko 623,36 milijuna ili 66,90%.

01

Projekt aglomeracije Kaštela-Trogir odnosi se na dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe; izgradnja 63 km i rekonstrukcija 49 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 4 crpne stanice, 2 vodospreme kapaciteta 500 m3 i 1.640 vodovodnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnja 224 km i rekonstrukcija 4 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 6 km tlačnih cjevovoda, 14 crpnih stanica sa sveukupno 640 m incidentnih preljeva i 9.212 kanalizacijskih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje.

Dogradnju postojećeg CUPOV-a u Divuljama s I. na II. stupanj pročišćavanja (od mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta sa 40.000 ES-a na 100.000 ES-a

Izgradnju UPOV-a Čiovo II. stupnja pročišćavanja (biološkog pročišćavanja) kapaciteta 25.000 ES-a

Okosnica projekta su objekti odvodnje i pročišćavanja sukladno EU Direktivi o obradi komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ, dok je uloga objekata vodoopskrbe priključenje na sustav onih korisnika koji se projektom priključuju na sustav odvodnje i pročišćavanja, smanjenje gubitaka u sustavu i postizanje dugoročno održivog i stabilnog vodoopskrbnog sustava.

Provedbom Projekta omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju sa trenutnih 36% na 95% stanovništva aglomeracije Kaštela-Trogir do kraja projekta (2023) i 98% nakon toga (2025); te nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje od mehaničkog na biološku obradu i izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda Čiovo s ciljem priključenja 95% do kraja projekta i 98% nakon toga.

Smanjit će se gubici vodovodne mreže uslijed paralelne izgradnje nove kanalizacije u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora. Omogućit će se i priključenje dodatnih 7.700 ljudi na komunalnu vodoopskrbu proširenjem vodoopskrbne mreže na sjeverna područja Kaštela.

Time bi se zadovoljili Europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno