PRVO POSTROJENJE CEMENTNE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ S DOZVOLOM
Zahtjev za izdavanje Okolišne dozvole CEMEX je podnio prije tri godine te je prošao kroz redovnu proceduru, čiji je dio i javna rasprava održana u svibnju i lipnju. Pri tome je zainteresirana javnost imala  uvid u zahtjeve za izdavanjem Okolišne dozvole i tehničko-tehnološka rješenja te je mogla dostaviti i svoje prijedloge i primjedbe.

Nakon propisane procedure i provedenog postupka javnog uvida, Ministarstvo zaštite okoliša izdalo je CEMEX-u rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. 

Cementna industrija obveznik je ishođenja Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ili tzv. Okolišne dozvole prema IPPC direktivi Vijeća Europe o cjelovitom sprečavanju i nadzoru onečišćenja, a provedena je kroz Zakon o zaštiti okoliša i Uredbu o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.  
Važna pitanja za primjenu IPPC direktive u cementnoj industriji su smanjivanje emisija u zrak, učinkovito korištenje energije i sirovina, smanjivanje, oporaba i recikliranje otpada i gubitaka u procesu, kao i učinkoviti sustav upravljanja okolišem i energijom. Ova su pitanja rješavaju putem različitih najboljih raspoloživih objedinjenih procesnih mjera i tehnika uzimajući u obzir njihovu primjenjivost za cementnu industriju. Na taj način se postiže sprečavanje, odnosno smanjivanje utjecaja na okoliš.

Usklađenja do 1. siječnja 2016.

- Ovim postupkom CEMEX osigurava usklađenost svoje proizvodnje sa zakonima i propisima Hrvatske i EU. Detaljnim analizama, usporedbom s referentnim dokumentima i uvidom u najbolju europsku praksu, osiguravamo i nastavit ćemo osiguravati okolišnu učinkovitost naše proizvodnje. Treba naglasiti da Okolišne dozvole nisu trajne, izdaju se na rok od pet godina za sva postrojenja, pa ovu obvezu shvaćamo vrlo ozbiljno i u svom svakodnevnom radu primjenjujemo najbolje industrijske prakse – kazao je ovom prilikom Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatske.

Utvrđivanje Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša provodi se za nova postrojenja, značajnije rekonstrukcije ili promjene u radu postojećih postrojenja te za postojeća postrojenja. Procjenjuje se da u Hrvatskoj trenutno ima dvjestotinjak postrojenja koje podliježu izradi Okolišne dozvole, a najviše ih je iz energetike, proizvodnje i prerade metala, kemijske industrije i gospodarenja otpadom te prehrambene industrije. Općeniti rok za dobivanje Okolišne dozvole za obveznike u Hrvatskoj je datum pristupanja Europskoj uniji, s time da su nekim postrojenjima odobreni prijelazni rokovi za dobivanje dozvole. Postrojenja koja su obveznici IPPC direktive, a nisu zadovoljila kriterije, neće moći raditi. CEMEX potrebna usklađenja treba postići do 1. siječnja 2016. godine.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 


  Pokrovitelj rubrike Gospodarstvo - Cemex Hrvatska