hren

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Kaštelanski vijećnici u ponedjeljak će ponovo u klupe Gradske vijećnice, na 9. sjednici, koja će započeti u 12 sati, a na dnevnom redu nalazi se 26 točaka, među kojima su i izvješća o radu gradskih ustanova te rebalans proračuna za 2014. godinu.

Tako će vijećnici imati priliku izjasniti se o financijskom izvješću Zajednice športskih udruga Kaštela za prošlu godinu, o radu i izvršenju financijskog plana Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića te Javne ustanove Športski objekti,
Na dnevnom redu su i programi javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, javnih potreba u predškolskom odgoju, javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi te sportu .

Između tema tu je i Odluka o  sudjelovanju u osnivanju lokacijske akcijske grupe “Jadro”, kao i izmjene Odluke o komunalnom redu, dopune Odluke o komunalnim djelatnostima lokalnog značaja, Odluke o organizaciji parkiranja, kao i Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij