hren
 

USVOJENE SVE TOČKE DNEVNOG REDA
Prvi radni dan ovog mjeseca kaštelanski gradski vijećnici proveli su radno na 7. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, a čak 32 točke dnevnog reda, odradili su za tek nešto više od četiri sata, usvojivši većinu točaka jednoglasno, no bez nazočnosti vijećnika iz redova SDP-a i Akcije mladih.

Izvješća o radu i financijska izvješća Muzeja grada Kaštela, Dječjeg vrtića Kaštela, Gradske knjižnice i javne ustanove Sportski objekti, kao i izvješća o radu gradonačelnika te izvješća o realizaciji proračuna, programa izgradnje i održavanja komunale i programa iz djelokruga društvenih djelatnosti, usvojena su bez posebnih rasprava.
Upečatljivih rasprava nije bilo ni pri usvajanju novih odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i o osnivanju Povjerenstva za praćenje stanja okoliša, a uz primjedbe HSP-ovca Željana Jurlina i nezavisnog vijećnika Ivana Gotovca, usvojen je i Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela u naredne četiri godine, koji je vijećnicima prezentirala Katarina Knežević iz tvrtke Kaina doo.

Treba napomenuti da su na samom početku sjednice, u tijeku vijećničkih pitanja i prijedloga, sjednicu Gradskog vijeća napustili članovi kluba vijećnika SDP-a i Akcije mladih, Dražen Đaković i Ana Ljubica.
Kako vijećnici nisu prihvatili njihov prijedlog da se u dnevni red ove sjednice uvrsti prijedlog zahtjeva županiji o izmjeni županijskog Prostornog plana, a u cilju izmjene lokacije predviđenog tunela kroz Kozjak, Đaković je u točki pitanja i prijedlozi vijećnicima iznio prijedlog za uštedu u vremenu i novcu koji se potroši na održavanje sjednica, predloživši da se sve odluke Gradskog vijeća donose na GO HDZ-a, a ostale vijećnike tek da se o tome obavijesti.


Dražen Đaković

- Imam prijedlog koji bi trebao unaprijediti učinkovitost rada ovog Gradskog vijeća te smanjiti troškove, a nakon toga imam pitanje stručnim službama da utvrdimo je li moj prijedlog zakonit.  Maloprije smo predložili Vijeću da raspravlja i odlučuje o temi strateški važnoj za ovaj grad, temi koja određuje budućnost grada, no vijećnici o tome nisu željeli raspravljati. Mogli su prijedlog i odbiti, ali bila je potrebna rasprava. Danas su na dnevnom redu različita izvješća, odnosno onaj najdosadniji dio Vijeća, o čemu vijećnici očito žele raspravljati, jer očito će usvajanje takvih izvješća bitno unaprijediti život u ovom gradu - sarkastično je ustvrdio Đaković te u objašnjenju različitih izvješća naveo kako se u izvješću o proračunu vidi da je proračun nerealno planiran, da Grad nije znao gdje utrošiti 15 milijuna kuna, u programu izgradnje komunalne infrastrukture glavnina je usmjerena na održavanje nerazvrstanih cesta te kako je iz izvješća o društvenim djelatnostima vidljivo da se sredstva daju netransparentno, naglasivši da se novac ponovno dao onima koji nisu opravdali trošenje novca u godini prije te da se financiraju i udruge koje nemaju sjedište u Kaštelima, ali su bliske sa HDZ-om.

- Unatoč što znaju koliko su ova izvješća tragična, svi vijećnici će šutke dignuti ruke za njih, a o strateškim pitanjima ne žele niti raspravljati.  Budući da se odluke koje donosi ovo Gradsko vijeće donose na GO HDZ-a, ja pitam može li se i predlažem da ovo Gradsko vijeće svoju nadležnost delegira na GO HDZ-a. Drage kolege, vi se danas ovdje igrajte da o nečemu odlučujete i radite nešto protiv svojih uvjerenja, meni se danas ne da igrati – kazao je Đaković i zajedno s Ljubicom napustio vijećnicu.

Na Đakovićeve optužbe u dijelu izlaganja, naknadno se, pri podnošenju izvješća osvrnula pročelnica za društvene djelatnosti Sandra Zokić, koja je navela da izvješća nikad nisu bila iscrpnija i detaljnija pa je optužba o netransparentnosti neutemeljena.

- Isto tako, smatram da udruge, koje nisu iz Kaštela, a provode program u Kaštelima, poput projekta Ultra trail iz Omiša, koji rade na promociji Kaštela, zaslužuju našu podršku i treba nam biti čast da sudjelujemo u realizaciji takvog projekta – zaključila je Zokić.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij