hren
 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada kaštela koja je planirana za četvrtak, 7. lipnja biti će 15 točaka dnevnog reda, a jedna od njih je predviđena za informacije o sanaciji odlagališta otpada Karepovac. Bit će riječi i o Planu razvoja sustava gospodarenja otpadom Komunalnog društva Zeleno i modro.

Raspravljat će se i o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada, o organizaciji parkinga, o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića. Među točkama dnevnog reda su i programi javnih potreba, u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za ovu godinu, u potreba predškolskom odgoju, u kulturi Grada, u protupožarnoj i civilnoj zaštiti te o izmjena i dopuna Proračuna grada Kaštela za 2018. godinu


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij