hren
 

GOVORIT ĆE SE O KOMUNALI, NERAZRVSTANIM CESTAMA TE SOCIJALI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Vijećnici grada Kaštela u utorak, 17. srpnja u 12 sati,održat će 9. sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će biti riječi o priključenju na komunalne vode građevina, nerazvrstanim cestama, o uključivanju Grada u akcije Prijatelji djece. Govorit će se o Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zašti za ovu godinu, te će se predložiti odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Kaštela” kao i imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje stanja okoliša.

Izvjestitelji na sjednici će biti predstavnik Vodovoda i kanalizacije, d.o.o. te Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća te Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.


KOMENTARI: