hren
 

NA NEODREĐENO VRIJEME
Prvog dana kolovoza u Narodnim novinama objavljen je natječaj kojim kaštelanski Upravni odjel za komunalno gospodarstvo na neodređeno vrijeme traži dva izvršetelja za radno mjesto savjetnika za izgradnju te po jednog savjetnika za europske integracije i savjetnika za imovinsko-pravne poslove. Kako je rok za podnošenje prijava osam dana od dana objave, zainteresiranima su ostala još dva dana za podnijeti prijavu i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Prema objavljenom natječaju za dva savjetnika za izgradnju, kandidati moraju biti magistri ili stručni specijalisti građevinske struke, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, položenim državnim stručnim ispitom, s poznavanjem rada na računalu te vozačkom dozvolom B kategorije.
Budući savjetnik za europske integracije treba biti magistar ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke, s također tri godine odgovarajućeg radnog iskustva, državnim stručnim ispitom i poznavanjem rada na računalu.
Savjetnik za imovinsko pravne poslove uz državni ispit, radno iskustvo od tri godine te poznavanje rada na računalu mora biti magistar ili stručni specijalist pravne struke.

Naglašeno je i da uvjet magistra ili stručnog specijaliste ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke, a može se prijaviti i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da, ukoliko bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku.

Kandidati koji uredno podnesu prijave na ove natječaje te zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Koju dokumentaciju kandidati moraju obvezno priložiti uz prijavu, adresu na koju prijave mogu poslati, ostale uvjete, rokove i sve druge informacije možete vidjeti na linku OVDJE


KOMENTARI: