hren
 

POJEDINAČNA I SKUPNA PRIZNANJA
Na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela, komisija za dodjelu javnih priznanja objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela za 2018.godinu.

Gradsko vijeće Grada Kaštela povodom Dana grada Kaštela, 4. Ožujka, zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i udrugama dodjeljuje javna priznanja i to:
-Nagradu za životno djelo
-Godišnju nagradu koja se dodjeljuje kao osobna nagrada, domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi i kao skupnu nagradu domaćoj ili stranoj pravnoj osobi, udruzi građana ili udruženjima građana Grada Kaštela
-Proglašenje počasnim građaninom Grada Kaštela
-Posebnu nagradu za humanost, koja se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima te kao skupna nagrada skupinama građana.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Kaštela imaju vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora te najmanje deset građana koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela podnosi se u pisanom obliku Komisiji za dodjelu javnih priznanja.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja obvezno sadrži sljedeće podatke:
-ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
-prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
-osobno ime ili naziv fizičke ili pravne osobe na koju se prijedlog odnosi,
-životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi i njenom poslovanju,
-naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
-iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja (najmanje na jednom listu papira veličine A4, osim za prijedloge za posebnu nagradu iz članka 8. Odluke).
Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja se zaključno sa srijedom, 9. siječnja 2019. g., na adresu:
Grad Kaštela,
Komisija za dodjelu javnih priznanja,
21212 Kaštel Sućurac,
Braće Radić 1.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 205-249 i 205-280.


KOMENTARI: