hren

USVOJENI I PROGRAMI
Prvim ovogodišnjim rebalansom, koji je izglasan većinom glasova, uglavnom vladajućih vijećnika,  planirani prihodi u proračunu Grada Kaštela povećani su za 9,6 milijuna kuna, odnosno 6 posto te sad iznose 170 milijuna kuna, dok su rashodi povećani za 11 milijuna kune ili 6,8 posto i iznose nešto više od 186 milijuna kuna.

Kako je pri obrazlaganju izvijestila pročelnica za financije Matija Marija Đikić, ukupni višak iz prethodnih godina iznosi oko 21 milijun kuna, od čega je za ovu godinu na raspolaganju 16 milijuna kuna.

- Planirani prihodi se mijenjaju zbog većih prihoda o donacija te poreznih prihoda, preraspodjele među stavkama te zbog promjene financijskog plana proračunskih korisnika i smanjenja pomoći iz državnog i županijskog proračuna - navela je pročelnica koja je ukratko nabrojila i promjene rashoda po gradskim upravnim odjelima.

Tako se u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća rashodi povećavaju za 240 tisuća kuna, uglavnom zbog izbora za vijeća nacionalnih manjina te rada tih vijeća te za informiranje javnosti. U odjelu za financije rashodi se smanjuje za 55 tisuća kuna, dok se u Odjelu za komunalno gospodarstvo povećavaju za 10 milijuna kuna.
Među tih 10 milijuna kuna su povećani rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture,  za uvođenje programa Komunalno redarstvo i to za troškove od odjeće do kamera, za kapitalne pomoći tvrtki Zeleno i modro u svrhu nabavke kamiona na leasing, nabavku spremnika za otpad, opremanje reciklažnog dvorišta i sično te za kapitalnu pomoć Reri za uređenje prostora u bivšoj Kemijskoj školi, za kupnju zemljišta te za ulaganja na građevinskim objektima poput kuće Karaman, kina u Kaštel Sućurcu, Kemijske škole i drugog.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje rashodi se povećavaju za 160 tisuća kuna i to zbog sufinanciranja obnove zemljišne knjige KO Kaštel Gomilica.

Upravni odjel za društvene djelatnosti ima veće planirane rashode za ukupno 810 tisuća kuna, ali i smanjenje pojedinih prihoda, što dovodi do porasta rashoda od 640 tisuća kuna. Povećanje rashoda u ovom odjelu uglavnom se odnosi na povećanje subvencioniranja boravka djece u privatnim vrtićima, odnosno 200 kuna više po djetetu, a ostatak povećanja nastao je zbog povećanih rashoda za kapitalne donacije, socijalne programe poput dodatnih sredstava za asistente djeci s posebnim potrebama i natječaj za projekte braniteljskih udruga i ostalo.

U Vlastitom komunalnom pogonu rashodi se smanjuju za 258 tisuća kuna, no uglavnom zbog ukidanja stavke kamioni i automobili, dok im se rashodi povećavaju za održavanje javne rasvjete    obilježavanje ulica i kućnih brojeva te održavanja spomenika.
Od proračunskih korisnika GKK smanjuje planirane rashode za 42 tisuće, Muzej za 88 tisuća, te DV Kaštela za 42 tisuće kuna.

Tek poneka primjedba na programe i izvješća

U skladu s izmjenama proračuna izglasane su i izmjene pojedinih potreba u komunali i društvenim djelatnostima.
Među primjedbama vijećnika našla se uvijek prisutna primjedba o redoslijedu izglasavanja rebalansa u odnosu na programe, neodgovorno ponašanje s javnom rasvjetom, nedostatku projekata u odnosu na postojeće viškove te isplativosti subvencioniranja privatnih vrtića u odnosu na ulaganje u gradske vrtiće.

Vijećnici su na ovoj sjednici usvojili i izvješća o izvršenju proračuna te programa za prošlu godinu, kao i izvješća o radu gradskih ustanova i zajednica te o radu gradonačelnika Denisa Ivanovića.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij