hren
 

PRENAMJENE NA RESNIKU I SUSTIPANU
Nakon sedam godina Grad Kaštela ima nove izmjene i dopune, treće po redu, Prostornog plana uređenja te Generalnog urbanističkog plana. Odlučili su tako gradski vijećnici na sjednici održanoj ovog ponedjeljka, a za izmjene i dopune ovih urbanističkih planova glasali su svi vijećnici, osim HSP-ovog Željana Jurlina, koji je pohvalio veći dio izmjena, no određene odredbe vezane uz kategorije mora, procijenio je protuzakonitim, zbog čega, kako je kazao, ne može dići ruku i glasati za izmjene.

- U tijeku ovih sedam godina dogodile su se neke stvari u prostoru koje je trebalo regulirati, uočene su neke poteškoće u provedbi dosadašnjih planova, UPU-e koji su bili doneseni ili u postupku donošenja trebalo je staviti  van snage i ugraditi u GUP, čime se pojednostavnjuju određene procedure te se sredstva za tu namjenu usmjeravaju drugim ciljevima vezanim uz promet i obalu, dio je razloga zbog kojih se krenulo u nove izmjene - kazala je vijećnicima voditeljica zrade izmjena PPU-a i GUP-a Ines Berlengi.

Među izmjenama izdvajamo prenamjenu područja na Resniku, južno od Zračne luke, koja će umjesto dosadašnje T2 zone postati zona mješovite namjene turističko – stambene. Naime od kada je ta zona proglašena T2 zonom nije se pojavio zainteresirani investitor koji bi to područje uredio kao turističku cjelinu, a u međuvremenu proširila se bespravna gradnja i objekti legalizirani pa cjelovito rješenje uređenja te zone nije moguće.
Područje bivšeg Jugovinila iz zone turističke namjene prenamjenilo se u zonu M9, odnosno mješovitu zonu s poslovno – turističkim sadržajima, u sklopu koje je još jedna marina. Na tom području nije planirana stambena izgradnja.
Među manjim izmjenama u planovima, u karti namjene ucrtane su površine za javna parkirališta i garaže, neki dijelovi na kojima se planira izgradnja škola i vrtića prenamjenjeni su iz mješovite u javnu namjenu, omogućena je legalizacija objekata koji se nalaze u rubnim područjima eksploatacijskog polja tvornice cementa i drugo.

Dosta izmjena doživjele su odredbe koje reguliraju način gradnje stambenih, gospodarskih i turističkih objekata, a koje su uglavnom do sada bile dvojbene. Ovim izmjenama definiran je jedan novi vid izgradnje, nazvan urbano stambena susjedstva srednje gustoće i to na površinama koje nisu do sada izgrađene, a nalaze se u zonama M1, mješovitim pretežito stambenim zonama.

- Taj vid izgradnje nije obveza već mogućnost koja dopušta nešto veću iskoristivost prostora, kroz dodatnu etažu u odnosu na do sada dozvoljenu visinu. U tu svrhu označene su točke koje su se činile jednostavne za urbano opremanje u smislu priključaka na komunalnu infrastrukturu. Treba vidjeti hoće li za taj vid izgradnje biti zainteresiranih investitora, a najmanja površina zemljišta za provedbu urbanog susjedstva je jedan hektar – objasnila je Berlengi.

Izmjene u novim planovima odnose se i na poljoprivredna zemljišta pa će tako najmanja površina za izgradnju manjih objekata i agroturističkih sadržaja biti dva hektara, a utvrđena su i područja gdje je takva izgradnja moguća, što će vidno smanjiti dosadašnji trend da se pod krinkom OPG-ova grade velebne kuće za odmor.

U skladu s izmjenama i dopunama GUP-a i PPU-a, vijećnici su usvojili Urbanistički plan uređenja područja Sustipan u Kaštel Sućurcu UPU 18, koji obuhvaća površine ugostiteljsko-turističke, gospodarske, odnosno poslovno i servisne namjene, zaštitne zelene površine, lučko područje luke nautičkog turizma te prometne površine s pripadajućom infrastrukturom.

Usvojene odluke uz prepucavanje Bonacina i Berketa

U skladu s odlukom na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici su u ponedjeljak usvojili Odluku o povećanju subvencioniranja privatnih i vjerskih vrtića i to, umjesto dosadašnjih 900 na iznos od 1100 kuna po djetetu.
Na ovoj sjednici usvojena je i nova odluka o komunalnom redu koja propisuje uređenje naselja, način uređenja i korištenja javnih površina, korištenje parkirališta, cesta i drugih površina javne namjene, održavanje čistoće, prikupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda te kazne za prekršaje.
A među usvojenim točkama dnevnog reda ove sjednice je i Odluka o postavljanju spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih objekata na području grada te Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona.

Inače, rasprava o ovom Pravilniku bila je posredni povod za verbalni sukob između nezavisnog vijećnika Josipa Berketa te Zorana Bonacina iz redova vladajućeg HDZ-a na temu zapošljavanja, poslovanja, sposobnosti pa čak i ispovjedi, što je pojedine nazočne na trenutak vratilo u vrijeme kada je gradonačelnik Kaštela bio upravo Josip Berket, a Zoran Bonacin jedan od gorljivijih pripadnika oporbe.

Foto: Luka Ištuk (PGK)
 


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij