hren

PRIJAVE DO 14. KOLOVOZA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša Grada kaštela, 6. kolovoza objavio je tri oglasa za zapošljavanje novih djelatnika na određeno vrijeme, a za potrebe provedbe određenih projekata koji se financiraju sredstvima EU fondova.

Tako Upravni odjel za komunalu traži jednog djelatnika ili djelatnicu za radno mjesto viši stručni suradnik za EU fondove – voditelj projekta ZAŽELI -GRAD KAŠTELA, a koji se odnosi na zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao skrbnica o starijim i nemoćnim osobama te njihova edukacija ovisno o specifičnim potrebama na tržištu rada. Projekt će trajati do 20. siječnja 2022.godine pa je to i razdoblje zapošljavanja na određeno vrijeme.
Zainteresirane kandidatkinje i kandidati osim općih uvjeta propisanih zakonom moraju biti i magistar ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na osobnom računalu.

Detalje oglasa, kao i potrebne uvjete, načine slanja ponuda i slično možete vidjeti na Zaželi -Grad Kaštela  

Za poslove vezane uz upravljanje projektom UNDERWATERMUSE, komunalni odjel traži  savjetnika za EU fondove, jednog izvršitelja ili izvršiteljicu na određeno vrijeme, odnosno razdoblje do 1. siječnja 2022. godine.
Projekt UNDERWATERMUSE pokriva  iskustva potopljenih i podvodnih muzeja kao prezentera povijesnog razvoja, a  projekt se financira iz programa Europske unije Interreg ItalyCroatia.
Podnositelji prijava moraju ispunjavati opće uvjete te biti magistar ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke, imati najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit te poznavati rad na osobnom računalu.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na Underwatermuse

Trećim objavljenim oglasom traži se na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2022. godine, savjetnik ili savjetnica za EU fondove, vezano uz upravljanje projektom ADRISEISMIC – novi pristup istraživanju seizmičkih utjecaja i renovacija povijesno urbanih jezgri, koji se financira iz programa Europske unije Interreg Adrion.
Zainteresirani i za ovaj posao trebaju ispunjavati zakonske uvjete za prijam u službu te biti magistar ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke, s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položenim državnim stručnim ispitom te poznavanjem rada na osobnom računalu.

Dodatne informacije i više podataka možete pronaći na Adriseismic

Napominjemo, na oglase se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da, ukoliko budu primljeni u službu, ispit moraju položiti u zakonskom roku.
Rok za prijavu na oglase je 14. kolovoza  ove godine.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij