SUFINANCIRANJE IZ GRADSKOG PRORAČUNA
Programe i projekte  glazbene, glazbeno-scenske i plesne, kazališne, književno-nakladničke i knjižničarske, muzejsko-galerijske i likovne te filmske djelatnosti, kao i manifestacije sa sadržajima koji spadaju u zaštitu i obnovu kulturne i prirodne baštine, Grad Kaštela sufinancirat će i naredne godine i to s 1,6 milijuna kuna, zbog čega je objavio javni poziv za podnošenje prijava.

Programi i projekti sufinancirat će se prema Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata. Pravo na prijavu imaju ustanove i udruge  u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije te pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću kulture, a Kulturno vijeće, koje će ocijeniti prijave, neće razmatrati prijave onih koji na vrijeme nisu podnijeli izvješće o realizaciji programa i projekata u ovoj godini ili koji su nenamjenski trošili sredstva.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. siječnja 2021. godine, a podnose se na predviđenim obrascima, koji se nalaze u nastavku ovog teksta.
Do navedenog roka prijave se podnose na adresu Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, osobno ili putem pošte.

Dokumentaciju preuzmite na linkovima ispod...

Javni poziv za programe i projekte u kulturi za 2021. godinu
Obrazac 1. Prijava projekta
Obrazac 2 Proračun projekta ili programa
Obrazac 3. Izjava o ispunjenju obveza
Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 5. Izjava o partnerstvu
Procjena kvalitete prijavljenih projekata
Upute prijaviteljima za natječaj u kulturi


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij