hren
 

U IDUĆOJ GODINI NOVI ZAKON
Satnica će rasti, a dio studenata više neće morati raditi na crno.Hrvatska bi iduće godine trebala dobiti Zakon o obavljanju studentskih poslova. Novi će zakon zamijeniti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata iz 1996. godine, koji je zastarjelim propisima štetio posrednicima i poslodavcima, ali ponajviše studentima. Nacrt novog zakona na javnoj raspravi je još do 9. prosinca.

- Zakon je po svojoj pravnoj snazi iznad pravilnika, stoga smatramo kako je bilo bitno donijeti zakon kojim će se na sveobuhvatan način definirati pitanja vezana uz studentski rad. Zastarjeli i danas nerelevantni propisi nisu uopće regulirali pitanje rada izvanrednih studenata, minimalnu cijenu sata rada, niti su imali mehanizme za sprječavanje zloporabe studentskih ugovora - objasnio je Stjepan Ćurčić, predsjednik osječkog Studentskog zbora, naglašavajući da su osječki predstavnici u Hrvatskom studentskom zboru bili izravno uključeni u postupak pripremanja prijedloga zakona, osluškujući potrebe svih studenata. Tako se kao najveća novost Nacrta Zakona pokazala upravo proširena definicija redovitog studenta, čime i izvanredni studenti dobivaju priliku na tržištu rada.

Zloporabe ugovora

- Za razliku od vremena kada je donesen Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojim je izvanredni student definiran kao “student koji obrazovni program pohađa uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave”, a danas su izvanredni studenti u pravilu oni koji nisu uspjeli redovno upisati studij, odnosno oni koji su izgubili status redovnih studenata na visokom učilištu na kojem studiraju - pojašnjava Ćurčić, ističući da je položaj izvanrednih studenata iznimno nepovoljan, jer većinom moraju redovno nazočiti predavanjima, a plaćaju velike školarine, koje bi naposljetku mogli isplatiti studentskim radom.

Iz toga proizlazi činjenica da su se studentski ugovori u velikoj mjeri zloporabili, odnosno da su redoviti studenti svoje ugovore prodavali izvanrednima, što je okarakterizirano kao rad na crno, ali nije bilo nikakvih propisa koji su jasno kažnjavali poslodavce, odnosno izvršitelje poslova.

- Imamo saznanja da su do sada mnogi izvanredni studenti obavljali poslove na tuđe studentske ugovore, i to pretežito obavljajući one poslove kroz koje nisu bili u direktnom kontaktu s krajnjim korisnicima, čime i nisu bili izloženi mogućim inspekcijskim nadzorima (poput rada od kuće, call centri i sl.) - kažu iz osječkog studentskog zbora.

Kontrole inspektora

Tihomir Milinović, rukovoditelj osječkog Studentskog servisa, ističe da je studentski rad i do sada bio kontroliran inspekcijskim nadzorom, ali najčešće ne ciljanim nadzorom rada studenata nego redovitom kontrolom poslovanja poslodavca, zbog čega je Studentski servis kao posrednik često morao intervenirati prijavama prepoznatih ilegalnih radnji. Nacrt novog zakona predlaže i bolje reguliranje rada posrednika, no kakvi se uopće novi propisi predlažu?!

- Sukladno važećim propisima, Studentski je servis kao posrednik i do sada vodio sve propisane evidencije o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima, te o obvezi plaćanja propisanih doprinosa za ovu vrstu rada. Sukladno važećim propisima o vremenu čuvanja dokumentacije, ovlaštenim osobama davali smo na uvid tražene podatke. To je bilo regulirano i dosadašnjim Pravilnikom, ali nacrt Zakona daje mogućnost kvalitetnije zakonom regulirane uspostave odnosa i ispunjenja obveza prije svega posrednika prema izvođaču – ističe rukovoditelj Milinović, naglašavajući da sama kvaliteta Pravilnika nije toliko upitna, nego je najveći problem njegova nemogućnost prilagođavanja na današnje uvjete rada i poslovanja.

Naposljetku, osječki Studentski zbor i Studentski servis općenito su zadovoljni Nacrtom prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova, te ističu da sadrži prihvatljivo zakonsko rješenje, koje će pozitivno utjecati na sve aktere – kako studente i poslodavce, tako i ostale radnike, čija se prava dodatno štite novim propisima.

Studentski ugovori i u elektronskom obliku

Nakon dugo godina čekanja i usavršavanja postojećeg sustava, studenti će moći svoje ugovore podizati i u mnogo praktičnijem, elektronskom obliku. “Pojedine odrednice nacrta novog zakona unaprijedit će tehnologiju načina posredovanja, odnosno ubrzati tijek postupka administrativne realizacije kroz status ugovora (izdan-obračunan-plaćen-isplaćen), pokrenuti elektronski oblik ispunjavanja i razmjene dokumenata kao bolji administrativni odnos za naručitelje i izvršitelje poslova”, objašnjava Tihomir Milinović, rukovoditelj Studentskog servisa u Osijeku.

Za rad noću, blagdanom ili nedjeljom 50 posto veća satnica

Uz prethodno navedeni propis kako će studenti minimalno zarađivati 20 kuna po satu, naglašava se kako će studentski centri u različitim gradovima moći definirati minimalnu satnicu prema životnom standardu, a studenti će za rad noću, blagdanom ili nedjeljom dobivati 50 % veću satnicu, što znači oko 30 kuna za sat rada. Svi poslodavci koji se ne budu pridržavali novog zakona mogu očekivati kazne do 100 tisuća kuna. Velika novost je i da se provizija studentskih centara za posredovanje povećava za 0,5 %, čime se ukupno njihova provizija podiže na 12,5 %, čime će se poskupiti studentski rad, koji će s doprinosima iznositi oko 18 %. No, ovime neće profitirati studentski centri, već će taj novac biti namijenjen studentskim zborovima, koji će sada raspolagati s najmanje 5,5 milijuna kuna godišnje za financiranje kulturnih i sportskih aktivnosti namijenjenih studentima.

Izvor: Glas Slavonije


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij