hren

JAVNO JE DOBRO, KEKS I STINA PRADIDOVA
Iako je prije nekoliko dana na sjednici Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš KKPE Peruća, srušena Studija utjecaja na okoliš, članovi  dragovoljačko - braniteljske udruge "Stina pradidova" i Krizni Eko Kaštelanski Stožer KEKS, kao dio šire platforme inicijative Javno je dobro, ponovno upozoravaju na projekt RHE Vrdovo.

Na činjenicu, kako tvrde, da je sve što se događalo oko TE Peruća „dimna zavjesa“ za mnogo veće namjere, još je početkom studenog na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o projektu Vis Viva, u ime navedenih udruga govorio kaštelanski vijećnik Željan Jurlin, a ovih dana uputili su i priopćenje na ovu temu, naglasivši da je RHE Vrdovo, kao privatna investicija, itekako sporna.

- Preko tog projekta interesne skupine žele preuzeti kontrolu nad vodom i elektroenergetskim sustavom. Inicijativa Javno je dobro na to upozorava već dugo. Naša izlaganja na tematskoj sjednici Skupštine SDŽ nedvosmisleno upravo o tome govore i tek sad je potpuno jasno da je termoelektrana Peruća bila dimna zavjesa da bi prošao dio projekta RHE Vrdovo.
Deklaracija koja je usvojena na skupštini SDŽ jasno kaže da će županija forsirati javne, HEP-ove projekte, a tek ako to bude nedovoljno mogu se odobriti privatni projekti. HEP je odavno krenuo u investiciju reverzibilne hidroelektrane Korita i stoga je ova na Vrdovu ''nikom potrebna'' barem slijedećih dvadesetak godina. Ipak i usprkos tome danas možemo pročitati kako nitko u SDŽ ne osporava RHE Vrdovo kao privatnu investiciju, no to svakako nije točno. Inicijativa Javno je dobro protivi se tom projektu iz više razloga:

1. projekt je ugroza državne sigurnosti jer se nepoznatom financijskom kapitalu time predviđa predaja kontrole nad elektroenergetskim sustavom ali i Perućom kao resursom vode
2. projekt ugrožava akumulaciju Peruća jer u analizama nije uzeto u obzir povećanje temperature jezera uslijed pumpanja i vraćanja vode u donje, Perućko jezero. Poznato je da su duboke akumulacije vrlo utjecajne na klimu. Poznato je i da se temperatura vode u njima mijenja na površini a nakon 40cm dubine ostaje stalna. Korištenjem Peruće kao donjeg bazena ta ravnoteža vode bi bila poremećena i došlo bi do promjena temperature samog jezera.
3. Postojeći Zakon o strateškim investicijama predviđa oduzimanje zemlje, konfiskaciju zemlje privatnim korisnicima iz Bitelića i praktično poklanja državno vlasništvu na donjem dijelu, na Perući. Novi Zakon o strateškim investicijama još je nepovoljniji za lokalno stanovništvo, a novi Zakon o Vodama to još pogoršava te je, u slučaju da taj projekt prođe Vladu i bude proglašen strateškim posve jasno da će investitor doći do ogromnog poklonjenog kapitala, a lokalno stanovništvo neće dobiti ni odštetu niti će imati mogućnost korištenja akumulacija ili poljoprivrednog zemljišta.
4. Pravilnici za određivanje cijena struje koncipirani su tako da se onaj koji daje ''pomoćnu energiju'' može obogatiti jer ta cijena nije dogovorena tarifnim sistemom pa u određenim okolnostima dolazi do višestrukog iznosa od uobičajenog. Posljedica je jasna, privatna reverzibilna elektrana postaje novi izvor bogatstva i uzrok novih budućih poskupljenja struje, baš kao što su vjetrolektrane s dosadšnjim pogodbama proizvele, a ''investitori'' se obogatili.

Ne znam što još treba nabrojiti da ljudi shvate kako je projekt VisViva u privatnu reverzibilnu hidroelektranu najnovija pljačka naroda, uvod u privatizaciju HEPa, i najnoviji veliki pokušaj potpunog razvlaštenja građana od privatne i javne imovine. On je sigurno ugroza nacionalne sigurnosti i one koji ga forsiraju svakako bi trebalo po tom pitanju ispitati.
Nije istina da se građani i udruge ne protive investiciji RHE Vrdovo, dapače, od početka upozoravamo na taj projekt kao PRVI CILJ projekta Vis Viva, kao projekt koji direktno ugrožava ne samo građane Dalmacije već se sprema velika pljačka i oduzimanje države od svih građana Hrvatske – tekst je priopćenja kojeg nam je poslao Željan Jurlin.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij