hren

Intenzivan smrad s Karepovca u utorak poslijepodne i navečer osjećao se diljem Splita

Prošli tjedan, prvi put pod početka sanacije Karepovca, zabilježeno je povećanje koncentracije pojedinih plinova, no dnevne granične vrijednosti nisu prekoračene. Svojevrsnoj eskalaciji situacije s plinovima došlo je, među ostali, zbog meteoroloških uvjeta. Višednevno razdoblje stabilnog vremena dovelo je do pojave temperaturne inverzije, kada se zrak zadržava u prizemnom sloju.

U utorak navečer zabilježeno je novo satno povećanje koncentracije amonijaka na službenoj mjernoj postaji na Karepovcu. Koncentracija mu je u 19 sati bila 114,34 mikrograma po kubičnom metru. Do 22 sata koncentracija se smanjila na 22,13 mikrograma po kubičnom metru. Dopuštena dnevna koncentracija je 100 mikrograma po kubičnom metru.

Spomenimo i da je prvi put od početka sanacije došlo do značajnije povećanja koncentracija dušičnog dioksida od 121,31 mikrograma po kubičnom metru.

Intenzivan smrad s Karepovca u utorak poslijepodne i navečer osjećao se diljem Splita.

Kada se povišenje koncentracije plinova dogodi za vrijeme radnog vremena, izvođač radova na sanaciji po projektu je dužan smanjiti obujam radova.

Podaci dostupni u realnom vremenu

Na mjernoj postaji smještenoj na području gradskog kotara Kamen s južne strane Karepovca, kontinuirano se provode mjerenja slijedećih parametara kvalitete zraka: sumporvodika, amonijaka, sumpor dioksida, dušikovog dioksida, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala i merkaptana. Te su vrijednosti dostupne na:

http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka
http://www.zrak-zavod-split.info/web/index.php
http://www.ekonerg-laboratorij.com/karepovac/

Izvor: Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij