hren

NEDOSTAJE KADROVA
Županija Splitsko-dalmatinska planirala je početkom godine na neodređeno zaposliti pet službenika magistra struke ili stručnog specijalista struke, jednog službenika sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika struke te jednog službenika srednje stručne spreme, no župan Blaženko Boban shvatio je nakon pola godine da će plan zapošljavanja trebati podebljati, i to za više nego duplo.

Tako sada Županija planira zaposliti 10 službenika magistra struke ili stručnog specijalista struke, čak četiri službenika sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika struke, dva službenika srednje stručne spreme te jednog namještenika, a planiran je i angažman tri vježbenika magistra struke ili stručnog specijalista struke te jednog vježbenika srednje stručne spreme.

Na zadnji dan prošle godine u Županiji Splitsko-dalmatinskoj na neodređeno je bilo zaposleno 236 službenika i devet namještenika, a od 1. 1. 2020. njima treba pribrojiti i više od 300 službenika i namještenika Ureda državne uprave. Određeni broj zaposlenika prihvatio je otpremnine koje je ponudila država.

Izvor: Dalmatinski Portal


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij