ZNASTVENI RAD
Knjiga pod nazivom „Starohrvatsko groblje na položaju Svećurje u predjelu Rudine u Kaštel Novom“, autora prof Tonća Burića muzejskog savjetnika u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika  bit će predstavljena u petak, 19. svibnja u 19.30 sati u dvorcu Vitturi u Lukšiću.

Knjigu će predstaviti dr. sc. Jure Šućur s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru u organizaciji Društva Bijaći i Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Na predstavljanju će sudjelovati i znastvenici arheolozi Ivana Anterić i Željana Bašić koji su, među ostalim sudjelovali u istraživanju koje je opisano u knjizi prof Burića.


KOMENTARI: