hren

RADOVI ZA JESENSKU IZLOŽBU
Na Međunarodni dan muzeja, ove subote 18. svibnja , Muzej grada Kaštela postao je interaktivno mjesto – postao je „slikarska radionica Leonarda da Vincija“, mjesto susreta učenika i učitelja!

Muzej grada Kaštela pridružio se svjetskim muzejima i institucijama u obilježavanju 500 godina smrti Leonarda da Vincija, svestranog renesansnog duha, uomo universale, jednog od najvećih umjetnika u povijesti čovječanstva, slikara, arhitekta, izumitelja, glazbenika, kipara, matematičara i inženjera, najvećeg genija renesanse koji se osim u umjetnosti iskazao u anatomiji, botanici, geologiji, matematici, optici, mehanici, astronomiji, hidraulici, ....

Povodom pet stoljeća od  Leonardove smrti,  ovog dana u Muzeju grada Kaštela u kaštelu Vitturi u Kaštel Lukšiću, održala se jednodnevna teorijsko-praktična radionica o tehnikama i metodama rada koje je koristio Leonardo da Vinci.
Organizatorica radionice bila je Sanja Acalija, muzejska savjetnica i voditeljica Kulturnopovijesnog odjela Muzeja grada Kaštela, a voditeljica radionice bila je dr. sc. Sandra Šustić, restauratorica iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Dr. sc. Sandra Šustić diplomirala je na Odsjeku za restauraciju i konzervaciju štafelajnog slikarstva i polikromirane drvene skulpture pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, a doktorirala pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za povijest umjetnosti. Njezino istraživanje usmjereno je na konzerviranje-restauriranje štafelajnog slikarstva, teorijske i praktične doktrine retuširanja slika, povijest konzervatorsko-restauratorske prakse, te povijesno informirane rekonstrukcije slika starih majstora. Zaposlena je u Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorski odjel Šibenik, te je vanjski suradnik u zvanju predavača na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Umijeće slikanja Leonarda da Vincija (1452.-1519.), jednog od najsvestranijih umjetnika talijanske renesanse inspirira, izaziva divljenje i pobuđuje entuzijazam. Istraživači,  razmišljajući  o inventivnosti Leonardovog slikarstva i o onome što se nalazi ispod površine njegovih remek-djela pokušavaju razumjeti korištenje raznih materijala u kreativnom procesu nastanka.

Tako se na cjelodnevnoj radionici sa osam polaznika, koja je obuhvatila i predavanja s uvidom u Leonardovu slikarsku djelatnost, analiziralo, raspravljalo i zaključivalo. Predavanje je obuhvatilo i teme kao što su definiranje kriterija za kopiranje Leonardove lazurne tehnike slikanja, analizu sfumata na tonovima puti: studija svjetla i sjene, važnost teksture: rekonstrukcija stratigrafije izvornog slikanog sloja i dabir materijala i njihovo rukovanje.

Polaznici radionice bili su studenti likovnih i primijenjenih umjetnosti, posebice budući konzervatori-restauratori koji se zanimaju za tradicionalne tehnike slikanja i njihovu primjenu u svakodnevnoj studijskoj praksi.
Godišnjicu Leonardove smrti obilježit će i tematska izložba, koja će se održati u jesen ove godine u prostoru i organizaciji Muzeja grada Kaštela. Na izložbi će svi polaznici ove radionice imati priliku izložiti svoje radove a bit će tiskan i prigodan katalog. Njezin je cilj, pored ostalog, dočarati izgled Leonardovog ateljea u njegovom posljednjem prebivalištu u Château du Clos Lucé, u blizini Amboisea.

Foto: MGK


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij