hren
 

NASTAVAK SUĐENJA BRAĆI
U nastavku suđenja braći Mamić na Županijskom sudu u Osijeku, predsjednik sudskog vijeća Darko Krušlin osvrnuo se na jučerašnji ispad Zdravka Mamića te mu poručio da će prvi sljedeći sličan ispad rezultirati njegovim udaljavanjem sa suda do končanja postuoka.

-  S obzirom na jučerašnje nedolično ponašanje Zdravka Mamića, koji opetovano ometa raspravu zbog čega je u više navrata upozoravan, a u dva navrata i udaljen iz sudnice, predsjednik Vijeća poučava drugooptuženog i i ostale optuženike da su se dužni pridržavati reda, pokoravati nalozima suda i da ukoliko tako ne budu postupali, mogu biti opomenuti, novčano kažnjeni te kao najteža mjera udaljeni sa suđenja na određeno vrijeme ili do okončanja postuoka. Posebno se osvrćem na Zdravka Mamić i upozoravam ga na odredbu članka 396. ZKP-a, a o čemu je i ranije upoznat. S obzirom da je očito kako ranije upozorenja i udaljavanja iz sudnice nisu dala rezultate, sljedeći ispad će rezultirati s time da će biti udaljen sa suđenja do okončanja postupka. Jeste li razumjeli? - rekao je Krušlin te ponovno upitao Mamića je li razumio poruku, a ovaj je samo kimnuo glavom.

Izvor : Sportske Novosti


KOMENTARI: