hren
 

U modernom svijetu gotovo da nema osobe koja se u bilo kojoj fazi života nije bavila nekim sportom, bilo aktivno bilo rekreativno. Bavljenje sporta od velike je koristi za ljudsko tijelo i duh. Prije svega, poticati djecu na sport pomaže njihovom cjelovitom razvoju, a svi znamo kako je za konkretan uspjeh u nekoj sportskoj disciplini potrebno krenuti u najranijoj dobi.

Psihologinja Katarina Martinović dala je konkretne stručne savjete roditeljima čija djeca ulaze u svijet sporta. Oni su iznimno važni i korisni za pravilan razvoj svakog djeteta, pogotovo kada znamo da roditelji u svojim očekivanjima mogu pogriješiti i djetetu nanijeti ozbiljnu štetu. Nadamo se da će vam sljedeći savjeti biti od velike pomoći:

1. Dopustite djetetu da samo izabere sport koji mu se sviđa. Nemojte mu nametnuti onaj koji se vama sviđa ili koji je trenutno popularan.
2. Dopustite trenerima da treniraju i djeci da se igraju.
3. Važno je da imate realna očekivanja. Prevelika očekivanja koja vaše dijete ne može ispuniti samo izazivaju stres i pritisak.
4. Vodite brigu o tome da se vaše dijete bavi sportom zbog sebe, a ne zbog vas. Vaše dijete treba ispunjavati svoje snove, a ne biti zamjena za vaše životne neuspjehe.
5. Potrebno je naglašavati djetetov trud, a ne rezultat. Naučite svoju djecu da je uspjeh učenje i napredak, a ne samo pobjeđivanje.
6. Ne zaboravite razgovarati sa svojim djetetom i o drugim stvarima u njegovom životu osim sporta.
7. Pomozite djetetu odvojiti sportski neuspjeh od osobnog neuspjeha.
8. Pritisak zbog pogrešaka ili analiza onoga što je trebalo učiniti nakon igre ne pomaže vašem djetetu. Učite djecu da su pogreške sastavni dio učenja i napretka.
9. Poštujte trenere i ne miješajte se u trenažni proces. Fokusirajući se na davanje savjeta o izvedbi, uskraćujete djetetu ulogu koja mu je najpotrebnija, a to je uloga roditelja.
10. Budite pozitivan model svom djetetu. Poštujete suce, protivnike i navijajte za cijelu ekipu.
11. Razvijajte optimizam, naglašavajte važnost zabave i uživanja u sportu jer je upravo igra glavni posao koji djeca imaju.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij