NA PRAVNOM FAKULTETU
Europska udruga studenata prava ELSA SPLIT u utorak, 17.svibnja, otvara svoju drugu Govorničku školu "Grgur Ninski" koja će se do 20.svibnja održavati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Govornička škola "Grgur Ninski" je namijenjena svim studentima Sveučilišta u Splitu.

Unatoč sve većoj važnosti koja se pridaje komunikacijskim vještinama i njenim očiglednim koristima, mnogi pojedinci i dalje nemaju razvijene adekvatne komunikacijske vještine te stoga nisu u mogućnosti svoje ideje i razmišljanja prenijeti efektivno – bilo da se radi o verbalnoj bilo o pisanoj komunikaciji. To ih uvelike onemogućava da dođu do izražaja.
Također, smatramo da je ova Škola jedinstvena prilika da studenti usavrše i poboljšaju svoje komunikacijske vještine te smo stoga i pokrenuli ovaj projekt. Cijeli koncept Govorničke škole "Grgur Ninski" su osmislili četiri studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu: Azra Budalica, Ivona Dujmović, Lucija Šušnjara i Ante Škrobica.

Četiri dana će predavač biti Kristina Babić savjetnica odnosa sa javnošću iz Osijeka koja se može pohvaliti brojnim projektima i iskustvima na ovom području, a prijaviti se možete putem Facebook stranice.

Govorničku školu "Grgur Ninski" je podržao Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu na čelu sa dekanom izv.prof.dr.sc. Željkom Radićem, Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu i Koordinacija gradskih savjeta mladih RH.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara