hren

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) predstavio je 15. ožujka svoju bogatu znanstvenu djelatnost koja je lani rezultirala s devet tiskanih izdanja, kao i najnoviji uradak - mrežno izdanje jedne od tiskanih knjiga, 'Hrvatske školske gramatike', dostupno na internetskim stranicama IHJJ-a

Mrežno izdanje 'Hrvatske školske gramatike' IHJJ-a dar je našega instituta hrvatskoj javnosti u ovogodišnjemu Mjesecu hrvatskog jezika, istaknuo je predstavljač Kristian Lewis.

Cjelovito tiskano izdanje prabačeno je u digitalni oblik, kazao je Lewis, naglasivši kako je javno dostupno na mrežnoj adresi gramatika.hr.

Podsjetio je da je tiskano izdanje Hrvatske školske gramatike objavljeno u studenome 2017., a četiri mjeseca nakon prvoga predstavljanja u sklopu zagrebačkog Interlibera cjelovit sadržaj objavljen je i na internetu, kao prva mrežna i javna dostupna gramatika hrvatskoga jezika.

Kratak i jednostavan pregled osnova

Školska gramatika priručnik je namijenjen u prvome redu učenicima osnovne i srednje škole, no koristan je svima koji se služe hrvatskim standardnim jezikom kao kratak podsjetnik na njegova osnovna gramatička pravila. U njemu se usustavljuju gramatički sadržaji obuhvaćeni u nastavnome predmetu Hrvatski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu te od 1. do. 4. razrada gimnazije prema Nastavnom programu za gimnazije.

Nastanak ove gramatike motiviran je praktičnom potrebom da se učenicima, učiteljima i nastavnicima da jasan, kratak i jednostavan pregled osnovnih jezičnih znanja, kazao je Lewis.

Ta gramatika slijedi sva preporučena rješenja Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a i jezične savjete, a navedeno je 555 jezičnih savjeta.Upozorenja na najčešće greške

Temelji se pak na četiri načela - načelu normativnosti i u njoj se opisuju gramatička pravila hrvatskoga standardnog jezika, daju se jezični savjeti te se upozorava na ono u čemu se najčešće griješi.

Drugo je načelo sustavnosti i terminološke ujednačenosti pa se gramatička građa u najvećoj mjeri nastoji prikazati sustavno, tj. vodeći računa o tome da je sustavnost temelj svake norme, a posebna je pozornost posvećena terminološkoj ujednačenosti. Nazivlje je u najvećoj mjeri usklađeno s nastavnim planovima i programima, ali i s Hrvatskim pravopisom i novijim terminološkim spoznajama objavljenim u radovima o jezikoslovnome nazivlju.

Treće načelo je tradicijsko jer se u donošenju gramatičkih pravila i normativnih rješenja u obzir uzimaju sve hrvatske gramatike i cjelokupna hrvatska tradicija, a četvrto je načelo jednostavnosti i primjerenosti učeniku, odnosno gramatička pravila objašnjena su jednostavno i prilagođena su korisnicima, istaknuo je dr. Lewis.

Pored mrežne Hrvatske školske gramatike, IHJJ je predstavio i svojih devet novih tiskanih izdanja, samu 'Hrvatsku školsku gramatiku' Lane Hudeček i Milice Mihaljević te knjige 'O umu stručnjaka', 'Horvatska gramatika J. E. Matijevića', 'Lički jezikoslovni trolist - Šime Starčević, Fran Kurelac, Ante Starčević', 'Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara', 'Slivanjski govori: fonologija i morfologija', kao i 14. svezak 'Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika', potom četvrto godište časopisa 'Hrvatski jezik' i časopis 'Rasprave'.

Izvor: Tportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij