hren

MEĐUNARODNA VINSKA MANIFESTACIJA
Tijekom proteklih dana u primoštenskom hotelu Zora održavao se 27. Međunarodni susret vinogradara i vinara „Sabatina 2017“,  na kojem su vinari ove godine predstavili čak 420 uzoraka vina i jakih alkoholnih pića.

Na Sabatini su vinari imali priliku razgledati  sajam vinogradarstva i vinarstva, burzu i izložbu vina i proizvoda od vina, saznati neke novine na znanstveno-stručniom skup u organizaciji zagrebačkog Agronomskog fakulteta te sudjelovati i u nizu drugih aktivnosti.

U subotu, na završnoj večeri  proglašeni su šampioni ovogodišnje manifestacije, podijeljene su brojne zlatne, srebrne i brončane medalje i plakete za kvalitena vina i jaka allkoholna pića.
Šampionske titule po kategorijama otišle su u Kupljenovo,  Vižinadu, čaru, Orebić, Komaje, Potomje i Janjinu.

Kaštelanski vinogradari i vinari na ovoj su se Sabatini predstavili u malom broju, no zlatne, srebrne i brončane diplome ipak nisu izostale.
Zlatnu diplomu za kvalitetu otvorenih vina dobio je Jakov Aranza iz Kaštel Novog za vino nastalo od babice, glavinuše i ljutuna iz 2016. godine. Dvije zlatne diplome pripale su OPG Ivana Kuzmanića iz Kaštel Novog i to za glavinušu iz 2016. te babicu iz iste godine
OPG Ivan Kuzmanić dobilo je i srebrnu diplomu za kvalitetu mladih vina i to pošip, a diplomu istog sjaja i u istoj kategoriji dobio je OPG Jove Beare iz Kaštel Lukšića za vino od plavca malog i crljenka.
Beara je za svoj plavac mali iz prošle godine dobio brončanu diplomu za kvalitetu otvorenih vina.


KOMENTARI: