Kaštel Sućurac

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
ZORAN BONACIN, dipl. ing.- nositelj liste 2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
ANTE GILJAN- nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
DUJE KATALINIĆ- nositelj liste

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
-LISTA ZA SUĆURAC
IVAN KOVAČ- nositelj liste

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
MATKO KUZMANIĆ- nositelj liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste : Zoran Bonacin, dipl.ing.Hrvat, Put glavice 24, K.Sućurac, o.i.100029096 - Kaštela

Kandidati:

1. ZORAN BONACIN,dipl.ing, Hrvat, Put glavice 24, K.Sućurac, o.i. - 100029096 - Kaštela
2. DAMIR RAJČIĆ, Hrvat, Magistrala 45, K.Sućurac, o.i.- 15248104-Kaštela
3. SANDRA ZOKIĆ,prof, Hrvatica, Putaljski put 2, K.Sućurac, o.i. -102366390 – Kaštela
4. HRVOJE BUDIŠA,dipl.iur.,Hrvat, Braski dolac 11, K.Sućurac, o.i.101515406 - Kaštela
5. MARIJA JERKUNICA,dr.vet.med. Hrvatica, Jerčićeva 8, K.Sućurac, o.i. 14560414 – Kaštela
6. ANTON KOVAČ, Hrvat, A.Starčevića 1, K.Sućurac, o.i-101374669 – Kaštela
7. ŽELJKO ELEZ,dipl.oecc, Hrvat, Cesta dr. F.Tuđmana 14, K.Sućurac, o.i. 102038410 – Kaštela
8. LJUBOMIR KOVAČ, Hrvat, Tamunić 14, K.Sućurac, o.i.-100307428 – Kaštela
9. JADRANKA MATOK-BOSANČIĆ, dr.med. Hrvatica, T.Jerčića 43, K.Sućurac, o.i.-100777491 – Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
Nositelj liste : Ante Giljan, Hrvat, Put bunarića 10, K.Sućurac,o.i.
101484646- Kaštela

Kandidati:

1. ANTE GILJAN, Hrvat, Put bunarića 10, K.Sućurac,o.i.- 101484646-Kaštela
2. IVAN DŽELALIJA, Hrvat, Put Strabežnika 4, K.Sućurac,o.i- 101226643 – Kaštela
3. NEDILJKO PRGOMET, Hrvat, Put Smoljevca 41, K.Sućurac,o.i.-100113679 – Kaštela
4. STIPE BOŽINOVIĆ MAÐOR, Hrvat, Braska Peca 3/2, K.Sućurac, o.i.- 100955426 – Kaštela
5. DAMIR ŠUSTIĆ, Hrvat, Put bunarića 17, K.Sućurac, o.i-101478238–Kaštela
6. ANA HRGA, Hrvatica, Rimski put 22, K.Sućurac, o.i.-101766789 - Kaštela
7. JOSIP ORDULJ, Hrvat, K.Trpimira 77, K.Sućurac,o.i.-15749969- Kaštela
8. ŠIMUN BOGIĆ, Hrvat, Obala k.Tomislava 27, K.Sućurac,o.i.-101664599 - Kaštela
9. ŽELJKO OJDANIĆ, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana 60, K.Sućurac,o.i.-100811670- Kaštela

 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: Duje Katalinić, Hrvat, Prilaz blatu 20, K.Sućurac,
o.i.101827281-Kaštela

Kandidati:

1. DUJE KATALINIĆ, Hrvat, Prilaz blatu 20, K.Sućurac,o.i.-101827281-Kaštela
2. LEO LENDIĆ, Hrvat, Putaljski put 39, K.Sućurac,o.i.-101160009 – Kaštela
3. DRAGOMIR LIJIĆ, Hrvat, Cesta dr. F.Tuđmana 210, K.Sućurac,o.i.-101794601 – Kaštela
4. SRÐAN BOŽIN, Hrvat, Prilaz blatu 24, K.Sućurac, o.i.-101344666– Kaštela
5. PERO KATALINIĆ, Hrvat, Prilaz blatu 20, K.Sućurac, o.i.-101630245 – Kaštela
6. IVAN ŠEGO, Hrvat, Naselje vukovarskih heroja 40, K.Sućurac, o.i.- 15025132 – Kaštela
7. BOŽO SMOLJO, Hrvat, Rajkova 1, K.Sućurac, o.i.-101291204 – Kaštela
8. JAKŠA ŠEGO, Hrvat, Vukovarskih heroja 40, K.Sućurac, o.i.-13924564, - Kaštela
9. MILE ERCEG, Hrvat, Čaval 11, K.Sućurac, o.i.-101236372 – Kaštela

 

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA – LISTA ZA SUĆURAC
Nositelj liste: Ivan Kovač, Hrvat, Alfirevićeva 22, K.Sućurac, o-i.4257414 - Kaštela

Kandidati:

1. IVAN KOVAČ, Hrvat, Alfirevićeva 22, K.Sućurac, o.i.-14257414-Kaštela
2. ŽELJKO BAN, Hrvat, Jerčićeva 26, K.Sućurac, o.i.-101690155- Kaštela
3. JOŠKO ZOKIĆ, Hrvat, Putaljski put 2, K.Sućurac, o.i.-100655102 – Kaštela
4. TIHOMIR KOVAČ, Hrvat, Gorice 32, K.Sućurac, o.i.-100433596- Kaštela
5. EDITA BRATINČEVIĆ, Hrvatica, Magistrala 46, K.Sućurac,o.i.- 13686337 – Kaštela
6. MIRA MARINOVIĆ-BATIĆ, Hrvatica, Vukovarskih heroja 26, K.Sućurac, o.i.-102032567 - Kaštela
7. VLADO LUKETA, Hrvat, Put ograde 12, K.Sućurac, o.i.-100786351 – Kaštela
8. MIROSLAV LUKETIN, Hrvat, Cesta dr.F.Tuđmana bb, K.Sućurac,o.i.-14560458 – Kaštela
9. BENEDIKT ALJINOVIĆ, Hrvat, Putaljski put 15, K.Sućurac, o.i.-15025157 – Kaštela

 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
Nositelj liste: Matko Kuzmanić, Hrvat, Obala k.Tomislava 18,
K.Sućurac,o.i.15247340–Kaštela

Kandidati:

1. MATKO KUZMANIĆ, Hrvat, Obala k.Tomislava 18, K.Sućurac, o.i.-15247340 – Kaštela
2. MARIN KATIĆ, Hrvat, Prilaz blatu 3, K.Sućurac,o.i.-100885953- Kaštela
3. LADA BRATINČEVIĆ, Hrvatica, Z.Frankopanska 16, K.Sućurac,o.i.-101193926 - Kaštela
4. PERO BIOČIĆ, Hrvat, Putaljski put 2, K.Sućurac, o.i.-101027798- Kaštela
5. EDIN ZAHIĆ, Hrvat, Cesta dr. F.Tuđmana 144, K.Sućurac,o.i.-13924517- Kaštela
6. TONĆI KOMPARA, Hrvat, Jerčićeva 47, K.Sućurac, o.i.-101642724 - Kaštela
7. LJUBOMIR ROMANIĆ, Srbin, K.Trpimira 66, K.Sućurac, o.i.-100022548 – Kaštela
8. PETAR MLADAR, Hrvat, Jerčićeva 2, K.Sućurac, o.i.-100011242 – Kaštela
9. VINKO ŽONJA, Hrvat, Jerčićeva 4, K.Sućurac, o.i.-15248251- Kaštela
Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...