Rudine

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
MARIJO KUDUZ - nositelj liste

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB
DARIO KURTOVIĆ- nositelj liste

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
ZRINKA HOFFMAN - nositelj liste

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj liste: Marijo Kuduz, Hrvat, Ričivica bb, K.Novi, o.i. 100480717-
Kaštela

Kandidati:

1. MARIJO KUDUZ, Hrvat, Ričivica bb, K.Novi, o.i. 100480717-Kaštela
2. FINKO ANDABAKA, Hrvat, Rudine bb,K.Novi, o.i. 15749615 -Kaštela
3. BLAŽ BOTIĆ, Hrvat, Rudine 25, K.Novi, o.i.100482375 - Kaštela
4. ANTE ČULE, Hrvat, Ričivica bb,K.Novi, o.i.100884200 - Kaštela
5. VLADISLAV MATKOVIĆ, Hrvat, Rudine bb,K.Novi, o.i.14078332- Kaštela
6. IVAN ČALJKUŠIĆ, Hrvat, Rudine bb,K.Novi, o.i.15248248- Kaštela
7. AUGUSTINA RADIŠIĆ, Hrvatica, Rudine bb,K.Novi, o.i.13984844 - Kaštela

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI BLOK - HB

Nositelj liste: Dario Kurtović, Hrvat, Rudine bb K.Novi, o.i.101268651 -
Kaštela

Kandidati:

1. DARIO KURTOVIĆ, Hrvat, Rudine bb K.Novi, o.i.101268651 - Kaštela
2. MILJENKO ĆURKOV, Hrvat, Trećanica 9,K.Novi, o.i.100970208 - Kaštela
3. ZORAN MIKELIĆ, Hrvat, Sadine bb,K.Novi o.i.101341528 - Kaštela
4. DANIJEL ŠOŠA, Hrvat, Crnoči 51,K.Novi o.i. 101852630 - Kaštela
5. BORIS BUZOV, Hrvat, Rudine bb,K.Novi o.i. 100395300- Kaštela
6. ANKICA KURTOVIĆ, Hrvatica, Rudine bb,K.Novi o.i. 101851750- Kaštela
7. DRAGOSLAV ŠUNJERGA, Hrvat, Fra A.Pisturića,K.Novi o.i. 107710221 - Kaštela

 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

Nositelj liste: Zrinka Hoffman,Hrvatica, Put Ričivice 41, K.Novi,
o.i.102414273 - Kaštela

Kandidati:

1. ZRINKA HOFFMAN,Hrvatica,Put Ričivice 41,K.Novi,o.i.102414273 -Kaštela
2. JOZO BOTIĆ, Hrvat, Rudine 4,,K.Novi o.i.101139194 - Kaštela
3. TOMISLAV LJUBIĆ, Hrvat, Rudine bb,K.Novi o.i.100837029- Kaštela
4. ROBERT RADIŠIĆ, Hrvat, Rudine bb,K.Novi, o.i.101340511 - Kaštela
5. SILVA ÐOLIĆ, Hrvatica, Rudine bb,K.Novi o.i.101608724 - Kaštela
6. IVAN KRIŠTO, Hrvat, Ričivica bb,K.Novi o.i.15847315- Kaštela
7. DANIJEL RADIŠIĆ, Hrvat, Rudine bb, K.Novi o.i.102104704- Kaštela

Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...