TEK 12 LISTA ZA DEVET MJESNIH ODBORA
Gradsko izborno povjerenstvo do zakonskog roka zaprimilo je 12 kandidacijskih lista koje će 23. rujna sudjelovati na izborima za vijeća mjesnih odbora u Kaštelima.

U Kaštel Sućurcu, gdje se bira devet članova, građani će moći birati između dvije liste, HDZ-ove kojoj je nositelj Željko Elez i HSP-ove s nositeljem Željanom Jurlinom.

Građani će imati jednostavan posao u Kaštel Gomilici gdje se bira sedam članova, jer će se pred njima naći samo lista HDZ-a, nositelja Ante Kapetanovića, a isto je i u Kaštel Kambelovcu gdje listu HDZ-a i HSS, nosi Doris Grgurin. U Kambelovcu Vijeće mjesnog odbora broji devet članova.

Devet članova Vijeća broji i mjesni odbor u Kaštel Lukšiću, gdje će HSP pokušati osvojiti neko mjesto s  nositeljem liste, predsjednikom kaštelanskih pravaša Antom Komljenom, dok  se HDZ-ovci nadaju uspjehu sa svojom listom, kojoj je nositelj Dragan Klarić.

Za vijeća mjesnih odbora Stari, Novi, Radun, Rudine i Štafilić bira se sedam članova.

Listu koalicije HDZ i HSS u Kaštel Starom nosi Ivan Udovičić st., a u Kaštel Novom Joško Botić. Kaštel Novi treći je mjesni odbor u kojem svoju priliku za rad u Vijeću MO traže i HSP-ovci, a nositelj liste je Kruno Vidović.

Nositelj liste HDZ-a u Radunu je Mario Škopljanac, u Kaštel Štafiliću Ante Botić, dok je u Rudinama to Mijo Radić. U ova tri mjesna odbora, osim HDZ-a nema drugih kandidacijskih lista.

Kandidacijske liste možete pogledati na gradskim stranicama...Izbori za clanove vijeca mjesnih odbora 2018.

KANDIDACIJSKE LISTE


1. KAŠTEL SUCURAC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: ŽELJKO ELEZ
Kandidatkinje/kandidati:
1.    ŽELJKO ELEZ, Hrvat, K. Sucurac, Put Uncina 18, rod. 7.3.1978., OIB: 70239419992, M
2.    NIKOLINA BEVANDA, Hrvatica, K. Sucurac, Ulica Suvaca 53, rod. 14.3.1992., OIB: 37477812641, Ž
3.    DAMIR BULIC, Hrvat, K. Sucurac, Nova ulica 11, rod. 5.2.1978., OIB: 65553221960, M
4.    MILENA ŽEGARAC, Hrvatica, K. Sucurac, Starceviceva 2, rod.19.4.1962., OIB: 58179517311, Ž
5.    JURICA LISICA, Hrvat, K.Sucurac, Magistrala pape Ivana Pavla II 39, rod. 22.12.1970., OIB: 67302799548, M
6.    TAJANA MARTINOVIC KAPETANOVIC, Hrvatica, K. Sucurac, Cesta dr. Franje Tudmana 34 B, rod. 22.8.1981., OIB: 62548142691, Ž
7.    MARIJA JERKUNICA, Hrvatica, K. Sucurac, Jerciceva 18, rod. 16.8.1966., OIB: 32006853477, Ž
8.    DANICA STIPOVIC, Hrvatica, K. Sucurac, Put Dragoceva 54, rod. 10.11.1960., OIB: 14428054555, Ž
9.    RADOJKA JURCEVIC, Hrvatica, K. Sucurac, Ulica Frane Jurcinovica 14, rod. 2.4.1967., OIB: 68518895877, Ž

HRVATSKA STRANKA PRAVA HSP
Nositelj liste: ŽELJAN JURLIN
Kandidatkinja/kandidati:
1.    ŽELJAN JURLIN, Hrvat, K. Sucurac, Starceviceva 24, rod. 27.7.1960., OIB: 63499702529, M
2.    TONCI PAVELIN, Hrvat, K. Sucurac., Starceviceva 74, rod., 17.5.1964., OIB: 39150929156, M
3.    JURE SOLDIC, Hrvat, K. Sucurac, Put Starina 15, rod., 19.21983., OIB: 91008653083, M
4.    NELA ELEZ, Hrvatica, K. Sucurac, Put Uncina 30, rod., 11.11.1971., OIB: 77185785224, Ž
5.    ANTONIO GUDELJ, Hrvat, Rimski put 99, rod., 14.12.1974., OIB: 18254128954, M
6.    DUJE KATALINIC, Hrvat, K. Sucurac, Prilaz Blatu 20, rod. 8.7.1977., OIB: 21841169268, M
7.    TONCI LESKUR, Hrvat, K. Sucurac, Celine 44, rod. 14.6.1983., OIB: 28511096883, M
8.    TOMISLAV COKO, Hrvat, K. Sucurac, Kroz Blata 21, rod. 28.7.1973., OIB: 63539862336, M

 

2. KAŠTEL GOMILICA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: ANTE KAPETANOVIC
Kandidatkinje/kandidati:
1.    ANTE KAPETANOVIC, Hrvat, K. Gomilica, Hrvatskih knezova 7A, rod. 7.10.1967., OIB: 14653578110, M
2.    IVA BARUN, Hrvatica, K. Gomilica, Kraljice Jelene 15, rod. 6.7.1987., OIB: 32669903208, Ž
3.    MARINKO GRANIC, Hrvat, K. Gomilica, Kneza Domagoja 4A, rod. 15.2.1970., OIB: 68674701148, M
4.    ANTE JUREŠKIN, Hrvat, K. Gomilica, Marka Marulica 48, rod. 6.8.1986., OIB: 34795424756, M
5.    ANTONIJA TOPIC, Hrvatica, K. Gomilica, Ivana Mertza 19, rod. 11.7.1988., OIB: 07129359904, Ž
6.    MATE sŠKRABIC, Hrvat, K. Gomilica, Mila Gora 6, rod. 10.9.1955., OIB: 65587523842, M
7.    BRANKO ELEK, Hrvat, K. Gomilica, Mosorska 14, rod. 27.7.1953., OIB: 99545974356, M

 

3. KAŠTEL KAMBELOVAC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ HRVATSKA SELJACKA STRANKA — HSS
Nositeljica liste: DORIS GRGURIN
Kandidatkinje/kandidati:
1.    DORIS GRGUR1N, Hrvatica, K. Kambelovac, Biskupa F. Franica 38, rod. 23.10.1963., OIB: 09869171741, ž
2.    MATE TARAŠ, Hrvat, K. Kambelovac, Težacki put 41, rod. 10.11.1952., 01B: 67023099415, M
3.    ANTE LJUBIC, Hrvat, K. Kambelovac, Put Butirica 13, rod. 7.11.1949., OIB: 11548009140, M
4.    MARK0 CURAK, Hrvat, K. Kambelovac, K. Kešimira 67, rod. 2.10.1962., OIB: 16091112187, M
5.    NIKOLA DRAGUN, Hrvat, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tudmana 586, rod. 19.11.1965., ÐIB: 45912664063, M
6.    ANTE BATURINA, Hrvat, K. Kambelovac, Put Kruševika 1, rod. 19.6.1993., OIB: 55962684130, M
7.    ANTE PERIŠIN, Hrvat, K. Kambelovac, Dudanov put 8, rod. 17.2.1955., 01B: 37596917288, M
8.    IVAN KELAM, Hrvat, K. Kambelovac, Put Kruševika 37, rod. 20.12.1991., 01B: 69073876840, M

 

4. KAŠTEL LUKŠIC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: DRAGAN KLARIC
Kandidatkinje/kandidati:
1.  DRAGAN KLARIC, Hrvat, K. Lukšic, Šetalište Miljenka i Dobrile 20, rod.11.11.1960.,0IB: 27620338938, M
2.    BRANIMIR MATIJACA, Hrvat, K. Lukšic, Hrvatskih branitelja 30, rod. 12.6.1972, OIB: 30725741865, M
3.    IVANKA LIJIC, Hrvatica, K. Lukšic, Štrada 21, rod. 7.5.1957., OIB 44245407063, Ž
4.    DAVOR DELIC, Hrvat, K. Lukšic, Majurina 41, rod. 5.12.1962., OIB: 40220755736, M
5.    JOZO BILIŠKOV, Hrvat, K. Lukšic, Obala kralja Tomislava 14, rod. 16.2.1958_, OIB: 78464909962, M
6.    BORA DUVNJAK, Hrvatica, K. Lukšic, Sibovica 14 , rod. 18.9.1961., OIB: 79237586183, Ž
7.    ANTE TOPIc, Hrvat, K. Lukšic, Dr. Josipa OmaŠica 35C, rod. 16.9.1982., OIB: 63886375847, M
8.  DAJANA ERCEGOVIC, Hrvatica, K. Lukšic, Ulica dr. Josipa Omašica 26, rod. 2.11.1987., OIB: 65603057508, Ž
9.  ŠPIRO GRGIC, Hrvat, K. Lukšic, Ulica dr. Josipa Omašica 53, rod. 5.1.1984., ÐIB: 05916258576, M

HRVATSKA STRANKA PRAVA — HSP
Nositelj Iiste : ANTO KOMLJEN
Kandidatkinje/kandidati:
I. ANTO KOMLJEN, Hrvat, K. Lukšic, Murtinica 15, rod. 12.5.1973., OIB: 88164271693, M
2.    VINKO SKORUP, Hrvat, K. Lukšic, Cesta dr. Franje Tudmana 752, rod. 17.11.1966., OIB: 29558122673, M
3.    JOSIP SLUGAN, Hrvat, K. Lukšic, Ulica svih Svetih 15, rod. 27.4.1968., OIB: 39066162167, M
4.    NEDO ŠAPINA, Hrvat, K. Lukšic, Put sv. Lovre 18 B, rod. 4.1.1959., 01B: 43680984333, M
5.    ŽELJKO KATAVIC, Hrvat, K. Lukšic, Cesta dr. Franje Tudmana 517, rod. 19.1.1969., OIB: 54880886238, M
6.    LUCIJA SKORUP, Hrvatica, K. Lukšic, Cesta dr. Franje Tudmana 752, rod. 1.7.1996., OIB: 55301859664, Ž
7.    JAKOV MIHALJEVIC, Hrvat, K. Lukšic, Majurina 42, rod. 16.12.1993., OIB: 04839407474, M
8.    IVAN VRDOLJAK, Hrvat, K. Lukšic, Primoštenska ulica 30, rod. 26.3. 2000., OIB: 55167502115, M
9.    DANIJELA KOMLJEN, Hrvatica, K. Lukšic, Murtinica 15, rod. 1.9.1976., OIB: 71501491415, Ž

 

5. KAŠTEL STARI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: IVAN UDOVICIC
Kandidatkinje/kandidati:
1.    IVAN UDOVICIc, Hrvat, K. Stari, Cesta dr. F. Tudmana 653, rod. 20.10.1955,. ÐIB: 93930065535, M
2.    MARKO BILIC, Hrvat, K. Stari, Brune Bušica 43, rod. 29.2.1968., 01B: 57639584026, M
3.    IVANA PLAZIBAT, Hrvatica, K. Stari, Fra Ive Perana 14, rod: 11.1.1989., OIB: 35683640909, Ž
4.    JOSIP MATAS, Hrvat, K. Stari, Vukovarska 47, rod. 9.7.1962., OIB: 79755170300, M
5.    JOSIPA KURBAŠA BANOVAC, Hrvatica, K. Stari, Cesta dr. F. Tudmana 731, rod. 1.6.1989., OIB: 80430861049, Ž
6.    IGOR MARŠIC, Hrvat, K. Stari, Fuležina 5, rod. 23.1.1956., OIB: 27264719220, M
7.    IVICA TOMIC, Hrvat, K. Stari, Lecevacka 2, rod. 3.7.1952., OIB: 32972715062, M

 

6. RADUN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA — HDZ
Nositelj liste: MARIO ŠKOPLJANAC
Kandidatkinjalkandidati:
1.    MARIO ŠKOPLJANAC, Hrvat, K. Stari, Svetog Jurja 46, rod. 19.5.1976., OIB: 04772191223, M
2.    KATARINA BOGIC, Hrvatica, K. Stari, Vele njive 4, rod. 28.5.1989., OIB: 32549755897,
3.    MARIO ŠEGO, Hrvat, K_ Stari, Gardijskih brigada 64, rod. 2.7.1973., OIB: 26990245738, M
4.  ANTE PETROVIC, Hrvat, K. Stari, Gomile 46, rod. 26.7.1980., OIB: 30949295974, M
5.    IVAN JURIC, Hrvat, K. Stari, Kraljice Mucenika 30, rod. 23.12.1955., OIB: 35170569758, M
6.    PETAR MANDIC, K. Stari, Izvor Raduna 4, rod., 07.11.1966., OIB: 39405363217, M
7.    TOMISLAV LOVRIC, Hrvat, K. Stari, Bragadinova 19, rod. 22.5.1986., OIB: 63357287322, M

 

7. KAŠTEL NOVI

HRVATSKA DEMOKRATSKA. ZAJEDNICA — HDZ HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: JOŠKO BOTIC
Kandidatkinje/kandidati:
1.    JOŠKO BOTIC, Hrvat, K. Novi, Don Ivana Vuletina 39, rod. 19.3.1966., O1B: 74329300732, M
2.    ANITA PAJCIC, Hrvatica, K. Novi, Kardinala F. Kuharica 3, rod., 20.7.1989., OIB: 32735795142, Ž
3.    JURICA ŠKRAPIC, Hrvat, K. Novi, Narodnog preporoda 29, rod. 22.7.1981., OIB: 69823466291, M
4.    ZVONIMIR MATKOVIC, Hrvat, K. Novi, Kardinala F. Kuharica 54, rod. 13.5.1990., OIB: 43609911012, M
5.    NIKOLA GOTOVAC, Hrvat, K. Novi, Cesta dr. F. Tudmana 785, rod. 28.4.1940., 01B: 18962773605, M
6.    PAŠKO CUPIC, Hrvat, K. Novi, Ponikvice 28, rod. 29.10.1982., OIB: 27356664915, M
7.    SILVIA BENUTIC, Hrvatica, K. Novi, Put Zagoraca 22, rod. 1.10.1978., OIB: 14512758729, Ž

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: KRUNO VIDOVIC
Kandidatkinjalkandidati:
1.    KRUNO VIDOVIC, Hrvat, K. Novi, Cesta dr. F. Tudmana 1058, rod. 14.9.1979., OIB: 57830788633, M
2.    BLAŽENKO DIRLIC, Hrvat, K. Novi, Uz Vrtle 8, rod. 25.3.1975., OIB: 275821193575, M
3.    TOMO ŠARIC, Hrvat, K. Novi, Denakoviceva ulica 44, rod. 28.1.1975., OIB: 29389041331, M
4.    SANDRA DIRLIC, Hrvatica, K. Novi, Uz Vrtle 8, rod. 10.2.1976., OIB: 70896902606, Ž
5.    IVAN MUSELIN, Hrvat, K. Novi, Kardinala F. Kuharica 48, rod. 15.5.1994., OIB: 00838687385, M
6.    DUJE BARICEVIC, Hrvat, K. Novi, Zvonimirova 1, rod 16.3.1981., OIB: 38698903294, M
7.    STIPAN BULJAN, Hrvat, K. Novi, Put sv. Josipa 30, rod. 3.8.1961., OIB: 36615252400, M

 

8. RUDINE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA — HDZ
Nositelj liste:MIJO RADIC
Kandidatkinja/kandidati:
1.    MIJO RADIC, Hrvat, K. Novi, Sv. Petra 9, rod. 3.11.1970., OIB: 64614426453, M
2.    MARINKO BACIC, Hrvat, K. Novi, Put sv. Jurja 167, rod. 12.06.1977., OIB: 31297751765, M
3.    JOZO SPAJIC, Hrvat, K. Novi, Željeznicki put 5, rod. 16.06.1964., OIB: 19175827458, M
4.    IVAN BREŠKOVIC, Hrvat, K. Novi, Sv. Petra 5, rod. 3.1.1974., OIB: 37720286483, M
5.    MATE BURILOVIC, Hrvat, K. Novi, Šanticeva 17, rod. 11.04.1961., OIB: 21727807708, M
6.    JURE JUKIC, Hrvat, K. Novi, Vrucine I 13, rod. 29.12.1964., OIB: 75127058482, M
7.    ANTONIA KLJAIC, Hrvatica, K. Novi, Put Vlaka 42, rod. 30.5.1987., OIB: 65327233725, Ž

 

9. KAŠTEL ŠTAFILIC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ
Nositelj liste: ANTE BOTIC
Kandidatkinje/kandidati:
1.    ANTE BOTIC, Hrvat, K. Štafflic, Cesta dr. F .Tudmana 835, rod. 9.7_1983., OIB: 83390895342, M
2.    JEAN BILUŠ-GAGIC, Hrvat, K. Štafilic, Vlade Šimere 11, rod. 13.10.1975., OIB: 50023181930, M
3.    ANTONIJA DEANKOVIC, Hrvatica, K. Štafilic, Obala kralja Tomislava 9, rod. 7.4_1989., OIB: 48826324757, Ž
4.    TONCI MORNAR, Hrvat, K. Štafilic, Ivana Mornara 6, rod. 19.7.1978., OIB: 06224877020, M
5.    DRAGICA DAPIC, Hrvatica, K. Štafilic, Njiva sv. Petra 65, rod. 16.8.1980., OIB: 31961947680, ž
6.    VLADIMIR LAPTOŠ, Hrvat, K. Štafilic, Bijacka 17, rod. 10.11.1964., OIB: 12959854633, M
7.    ANA JADRIC, Hrvatica, K. Štafilic, Cesta dr. F. Tudmana 879, rod. 6.1.1995., OIB: 53080205997, ž


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)