Legalizacija u Kaštelima!

SVE O LEGALIZACIJI U KAŠTELIMA
Na ovim stranicama će te pronaći sve bitne informacije za legalizaciju vašeg objekta u Kaštelima. Tu možete skinuti potrebne formulare, odluke i pravilnike, pronaći korisne linkove te koristeći naš jedinstveni KALKULATOR, za tren izračunati koliko će vas to sve skupa koštati.

 

1. GEODETSKA SNIMKA

Ako građevina nije uplanjena, potrebna vam je geodetska snimka.

- Ako je uplanjena, što se dokazuje kopijom plana, elaborat nije potreban, dovoljan je preris iz katastra. Naknada za Prerise (3 primjerka) je 30 kn biljega + 80 kn gotovine(katastar).

- Cijena izrade geodetske snimke je oko 3500 kn prema dogovoru s geodetom.


GEOPORTAL - s nekoliko jednostavnih klikova dođite do vašeg objekta..

Geoportal

Na Geoportalu možete provjeriti je li vaš objekt uplanjen. Ako isti prelazi okvire ucrtanog, potrebno je izraditi geodetsku snimku.

 

2. ARHITEKTONSKA SNIMKA

Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja radi ovlašteni arhitekta (ili inženjer građevine).
Snimku je potrebno izraditi za kompletan objekt bez obzira je li je dio objekta prije legaliziran (nadogradnja - u kalkulator ubacite ukupne površine objekta te površine prije legaliziranog dijela).

Cijena takve snimke kreće se oko 30 kn/m². Iznos naknade za izradu arhitektonske snimke vašeg objekta pogledajte u KALKULATORU.

 

3. STATIKA

Izjava ovlaštenog inženjera da građevina udovoljava bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti (izračun statike) potrebna je SAMO za građevine koje površinom prelaze 400 m².

Cijena izrada izračuna statike kreće se oko 7.5 kn/m². Iznos naknade za izradu statike vašeg objekta pogledajte u KALKULATORU.

 

4. OBRAČUN DOPRINOSA i KAZNA

Uz arhitektonsku snimku izvedenog stanja potreban je obračun površina za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za zadržavanje objekta (kazne). Na osnovi toga referent u gradu izračunava koje iznose valja uplatiti.


S portalovim kalkulatorom možete za tren doći do
ukupnog iznosa troškova legalizacije


4.1. Komunalni doprinos

Komunalni doprinos se plača ovisno o kubikaži građevine, zoni te vrsti građevine. Iznos komunalnog doprinosa za vaš objekat potražite u KALKULATORU.

Zone :
- Prva zona - područje grada južno od Ceste dr. FranjeTuđmana, te prvi red uz sjevernu stranu ceste
- Druga zona - sjeverno od granice prve zone do Magistrale pape Ivana Pavla II. i prvi red sjeverno od Magistrale
- Treća zona - područje sjeverno od druge zone

KAŠTELA - ODLUKA o komunalnom doprinosu (23.01.2013)
PRAVILNIK o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa


4.2. Vodni doprinos

Vodni doprinos se plača ovisno o kubikaži građevine, zoni te vrsti građevine. Iznos komunalnog doprinosa za vaš objekt potražite u KALKULATORU.

UREDBA o visini vodnog doprinosa (pročišćeni tekst)


4.3. Naknada za zadržavanje objekta u prostoru (KAZNA)

Ova naknada (kazna) plača ovisno o kubikaži građevine, tipu, namjeni građevine te lokaciji iste.
Iznos kazne za vaš objekt potražite u KALKULATORU.

FORMULAR za izračun i prijavu kazne
UREDBA o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru5. PREDAJA DOKUMENATA

Kad su dobiveni navedeni dokumenti (geodetski snimak, arhitektonska snimka te po potrebi izračun statike) isti se predaju nadležnim službama. Referent u službi utvrđuje je li zahtjev uredan i može li se izdati rješenje o legalizaciji. Ako utvrdi da ne može, zahtjev će uz obrazloženje biti odbijen. Ako se pokaže da može, procedura se nastavlja.

Zahtjev sa svojim osnovnim osobnim podacima i osnovnim podacima o objektu. U obrascima je navedena i dokumentacija koju treba priložiti.

Preuzmite obrasce:

1. Zahtjev za legalizaciju pomoćne zgrade (jedna etaža, površina nije veća od 50 m²)

2. Zahtjev za legalizaciju jednostavne zgrade (zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²)

3. Zahtjev za legalizaciju manje zahtjevne zgrade (zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²)

4. Zahtjev za legalizaciju zahtjevne zgrade (zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu)

Uz zahtjev potrebno je priložiti 70 kn upravnih biljega(taksenih maraka) kao što je navedeno u zahtjevu.

 

6. RJEŠENJE O PLAĆANJU

Obračunati iznosi šalju se u vidu rješenja poštom na adresu podnositelja zahtjeva za legalizaciju. U rješenju su navedeni iznosi, kome se plaćaju (brojevi računa), u kojem roku, rok za žalbu i adresa na koju se žalba može podnijeti.

 

7. RJEŠENJE O LEGALIZACIJI

Rješenje o izvedenom stanju (legalizaciji) izdaje se onog trenutka kad je regulirano plaćanje doprinosa. Ako se vlasniku žuri, može uplatnicu donijeti u nadležnu službu. Nakon toga bit će mu izdano rješenje.Ostali dokumenti i linkovi:

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

Javni poziv građanima Kaštela...

 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

PITANJA i odgovori (ministarstvo)...


 


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)
Copyright © 2022. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...

hrcsenfrdehuitnoplsksl