hren

TRIBINA SAVEZA ZA KAŠTELA
Ovog petka, 28. travnja, u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću u 19 sati udruga Savez za Kaštela organizira tribinu na temu Uloga prostornih planova (GUP i PPU Kaštela) u razvoju grada Kaštela - aktualno stanje i perspektiva razvoja, na kojoj će se iznijeti temeljne odrednice prostornih planova grada Kaštela, te ukazati na određene dijelove koji onemogućuju daljnji razvitak grada Kaštela. 

Izlagatelj je predsjednik udruge Mario Serajlić, a kako kaže, poseban naglasak staviti će se na izneseni prijedlog Inicijative za izmjene GUP-a i PPU grada Kaštela vezano za zahtjev za prenamjenom zemljišta oko i poviše Zračne luke Split iz zemljišta P1 u poslovno-proizvodnu zonu uz pojašnjenje određenih zakonskih ograničenja odnosno mogućnosti za provedbu navedene prenamjene.

Pozivaju se svi zainteresirani da posjete tribinu te ukoliko ocijene iznesene prijedloge osnovanim da se priključe u udruzi.

- U ime udruge upućen je i zahtjev za prisustvovanjem na tribini prema sva tri gradonačelnička kandidata s obzirom da će sutra jedan od njih kao buduća izvršna vlast grada Kaštela imati mogućnost napraviti napredak i promjene po ovom pitanju te smo stoga smatrali nužnim imenovane pozvati te sa istima uspostaviti kanale suradnje kao potencijalnim budućim čelnim ljudima Grada, naveo je u pozivu Mario Serajlić.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij