hren

O ZEMLJIŠTU U SUSJEDSTVU ZRAČNE LUKE
Uloga prostornih planova  u razvoju grada Kaštela, tema je izlaganja koje se, u organizaciji udruge Savez za Kaštela, u petak navečer održalo u dvorcu Vitturi, s ciljem upoznavanja javnosti s inicijativom za izmjene GUP-a i PPU-a Kaštela, koju je pokrenuo Savez za Kaštela u namjeri prenamjene zemljišta u blizini zračne luke, što je neposredno povezano s daljnjim gospodarskim razvojem grada.

Izlaganje je održao predsjednik Saveza za Kaštela, Mario Serajlić, koji je nazočne upoznao s temeljnim odrednicama prostornih planova Kaštela, dosadašnjim izmjenama kao i činjenicom da su odlukom Gradskog vijeća iz prošle godine, u tijeku treće izmjene GUP-a i PPU-a. Serajlić je iznio i podatke o trenutnom stanju u prostoru grada Kaštela, kao i stanje zemljišta u blizini Zračne luke, uz koji je vezana inicijativa za prenamjenom.

- Smatramo da vrednovanje navedenog područja  izrazito vrijednim poljoprivrednim zemljištem, uzimajući u obzir vanjske susjedne čimbenike i protek vremena od zadnjih izmjena GUP-a, više nema osnove. Položaj navedenog područja zahtjeva da se predmetno područje mnogo bolje iskoristi, kako u interesu samih vlasnika, tako i grada Kaštela.
Smatramo da Grad Kaštela treba navedeno područje u svojim prostornim planovima sagledati u realnom današnjem vremenu, te uzeti u obzir potencijal razvoja i ubuduće.  Položaj navedenog područja, uz ekološke razloge, po našem mišljenju, pravda zahtjev za vrednovanjem područja gospodarske namjene, a gdje bi se uz precizno i stručno definirane uvjete mogli pokrenuti poslovi koji bi uz korist vlasnicima zemljišta na tom području, veliku korist donijeli i gradu Kaštela – kazao je Serajlić te upoznao nazočne s tijekom inicijative i činjenicom da je gradskoj vlasti predana peticija s potpisom 43 vlasnika zemljišta, koji traže prenamjenu iz vrijednog poljoprivrednog u gospodarsko zemljište, na kojem bi u budućnosti željeli otvoriti servise, proizvodne pogone, objekte uslužnih djelatnosti i slično.

Serajlić je u svom izlaganju govorio i o namjeni zemljišta u trogirskom dijelu područja oko Zračne luke, a iz iznesenih podataka vidljivo je da se tu nalaze zone poslovne i proizvodne namjene, za razliku od kaštelanskog dijela gdje se radi o poljoprivrednoj namjeni.
Ove su večeri naglašeni i uvjeti koju uvjetuju prenamjenu, poput izgrađenosti pojedinog područja, posebno u ZOP-u, a koje donose županijski prostorni planovi i odredbe Zakona o prostornom uređenju. Upravo te odredbe u ovom trenutku onemogućavaju prenamjenu zemljišta zbog čega je važno da se prostornim planovima korigiraju granice građevinskih područja i izrade programi sanacije, a vezano uz brojne legalizirane objekte koji se nalaze na područjima koje do sada nije bilo građevno, kako bi se ostvarili zakonski preduvjeti za navedenu prenamjenu.

- Iz svega navedenog zaključci su da prostorni planovi grada moraju biti temeljeni na Strategiji razvoja Grada i moraju biti alat za realizaciju razvoja grada, Prostor poviše i oko Zračne luke Split, kako iz ekoloških, tako iz prometnih i gospodarskih razloga, treba prenamijeniti iz zone P1 u zonu poslovno-proizvodne namjene.Treba ozbiljno utvrditi utjecaj budućeg razvoja i povećanja Zračne luke na okoliš i uredne odvijanje života. Treba provesti prostorno-plansku sanaciju prostora oko građevina koje su legalizirane po posebnom zakonu, također i legaliziranih građevina na području P1 zone. Prostorni plan prilikom određivanja namjene prostora treba uvažavati gospodarske potencijale pojedinih lokacija te prometnu i komunalnu infrastrukturu određenog prostora. Grad Kaštela treba u prostornim planovima posebnu pozornost posvetiti nekretninama u svom vlasništvu u cilju maksimalnog oplemenjivanja istih u svrhu javnog dobra i razvoja. U svrhu razvoja treba izvršiti analizu cijelog građevinskog područja i područja sadašnjih i potencijalnih gospodarskih i turističkih zona, a nužno je podnijeti primjedbe na rigorozne odredbe Županijskog plana. Stoga treba uspostaviti redovne kanale komunikacije prema SDŽ i mjerodavnim ministarstvima u cilju mogućnosti provođenja izmjena planova u funkciji razvoja. Inicijativa treba stići od strane Grada, a ne čekati da viša tijela nešto poduzmu – zaključeno je ove večeri.

Pozivu Saveza za Kaštela na ovo izlaganje odazvali su se kandidati za gradonačelnika Kaštela, Milija Baldić Lukđić i Denis Ivanović, dok se Matko Kuzmanić ispričao neodgodivim obvezama.
Nakon odslušanog izlaganja kandidati su obećali svoj angažman na ovoj temi, jer kako je zaključeno, radi se o temi koja donosi gospodarski razvoj Kaštela, nova radna mjesta i samim tim bolji život u gradu gdje u ovom trenutku radi tek nekoliko tisuća stanovnika.

Foto: Ivana Topić (PGK)


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij