hren
 

U ZELENO I MODRO NA USLUZI GRAĐANIMA
Nakon što su mediji nedavno izvijestili o otvaranju gradskog reciklažnog dvorišta u Rudinama, među informacijama dobivenim na terenu navedeno je i kako su građani pri odlaganju otpada dužni predočiti osobnu iskaznicu te račun odvoza otpada tvrtke Zeleno i modro, kao dokaz urednog plaćanja računa. No, razlog zbog kojeg morate imati račun ipak je samo u utvrđivanju šifre korisnika, koja je na računu navedena.

Da je ponekad nemoguće predočiti zadnji plaćeni račun, bile su neke od kritika naših sugrađana, koji nisu vidjeli opravdanost dokazivanja plaćanja pa smo iz tog razloga zatražili dodatni upit u tvrtku Zeleno i modro.

- Rad reciklažnog dvorišta propisan je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i prema tom Zakonu onaj tko upravlja reciklažnim dvorištem dužan je zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu nastalom u kućanstvu na odgovarajućem području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište - problematični otpad.
Zakon također nalaže da je onaj tko upravlja reciklažnim dvorištem dužan  zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad.
Sukladno propisima pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju i vlasnici-posjednici nekretnina koje povremeno koriste, a nemaju prebivalište na području jedinica lokalne samouprave  uz predočenje osobne iskaznice i računa  Zeleno i modro za odvoz komunalnog otpada za protekli mjesec na području jedinica lokalne samouprave.

Djelatnik na reciklažnom dvorištu ima ovlaštenje za identifikaciju osobe koja predaje otpad u reciklažno dvorište uvidom u osobnu iskaznicu i podatke o osobi koja predaje otpad koristiti za vođenje evidencija propisanih zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju područje gospodarenja otpadom, te Pravilnikom o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka donesenim od strane direktora Zeleno i modro.
S  obzirom da je Zeleno i modro kao pružatelj javne usluge na području Kaštela kojem je ujedno dano na upravljanje Reciklažno dvorište, dužno je voditi sve zakonski propisane evidencije.

Ova evidencija omogućuje korisnicima da u svakom trenutku znaju  koliko ste puta koristili uslugu reciklažnog dvorišta i koje vrste i količine otpada ste predali. Upravo zato su nam potrebne osobna iskaznica osobe koja predaje otpad te račun od trgovačkog društva Zeleno i modro, kako bi smo znali šifru korisnika koji koristi uslugu.
Potvrdu o plaćanju posljednjeg računa nije potrebno donijeti jer je u programu evidencije vidljivo da li korisnik uredno podmiruje svoje obveze – objasnio nam je direktor Zeleno i modro Alen Lučić.

Lučić je također naveo da u slučaju situacija  koje se ne uklapaju u propisani način i za sve ostale načine primopredaje kao što su primjerice primopredaja otpada od korisnika starije životne dobi ili slabije pokretnih korisnika, može se pozvati Zeleno i modro na telefonski broj 021 535 068 i na broj reciklažnog dvorišta 021 824 045 te će  njihovi djelatnici pružiti potrebne informacije i izaći maksimalno u susret.

- Također molimo sve građane da koriste reciklažno dvorište što je više moguće i da ne ostavljaju glomazni otpad pored kontejnera. Samo zajedničkim trudom možemo održavati grad urednijim i ljepšim – zaključio je Lučić.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
########### za moodul