templari

TEMPLARI U ACRI 1191-1291
Dvojac iz Dalmacije Stipan Ujdur iz Opuzena i Luka Biljak iz Kaštel Starog aktivni su na području Izraela u godini  1191 – 1291. u doba Templara. Stipan je autor 3D modela i video animacije  Acre iz vremena Templara 1191 – 1291, a Luka je skladao glazbu za ovaj video.

Ukratko je predstavljeno sto godina  Acre, danas u Izraelu, od svakodnevice građana  i aktivnosti Templara, pa do poraza Templara i konačno do bijega Templara i kršćana iz Akre.

Nakon podjele Rimskog Carstva 395. godine, Akra je pripala Istočnom Rimskom carstvu i naposljetku Bizantskom carstvu. Od 638. godine grad je pao pod utjecaj od Arapa i on postaje glavnom palestinskom lukom Omejida, Abasida i od 1104. križara. God. 1187. nakratko ga osvaja Saladin, do 1191., a nakon sloma Jeruzalemskog kraljevstva i pada Jeruzalema 1244. godine, Akra je ostala jedan od zadnjih gradova pod križarima, i prijestolnica propalog Jeruzalemskog kraljevstva do 1291. godine.

O ovom periodu se uči i u našim osnovnim školama.

Važno je napomenuti da je grad Akra bila u križarsko doba najveća luka u Svetoj Zemlji i jedna od najvažnijih na cijelom istočnom Sredozemlju, a predstavlja prirodan izlaz Galileje (današnji sjeverni Izrael) na more.

Akra je bila posljednje veliko uporište križarskih država kada su  mamelučke  snage osvojile veći dio levantinske obale. Kršćani godine 1291. gube i Akru time i posljednje uporište u Svetoj zemlji, nakon pada Akre dio Templara bježi s dragocjenostima i sakralnim relikvijama na Cipar a drugi dio na Tortosu, danas Sirija gdje se grupiraju i kapacitiraju za napade i oslobađanje izgubljenih  područja.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno