radovi mala

Program izgradnje komunalne infrastrukture, koji su gradski vijećnici usvojili na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća za ovu godinu, težak je 20,18 milijuna kuna, a donosi cijeli niz projekata, od čega je dio sredstava namijenjen za pripremu dokumentacije, a dio za samo građenje.

Obalni pojasevi

Grad Kaštela do sada je sufinancirao projekt županijske Lučke uprave koji se odnosi na uređenje luke u Kaštel Starom sa 14 milijuna kuna, a u sljedećoj godini financirat će još milijun kuna za izgradnju skulpture „Sunce ljubavi“ i dovršetak radova.

U 2022. godini planira se izrada glavnog projekta, parcelacijskog elaborata, uređenje imovinsko-pravnih odnosa te ishođenje građevinske dozvole za uređenje obale od Kaštel Starog do kule Ćipiko u Kaštel Novom, a za uređenje navedene dokumentacije planirano je u proračunu 500 tisuća kuna.
U programu se nalazi i izgradnja betonskih pera za zaštitu plaže u Kaštel Kambelovcu, a za izradu glavnog projekta, građevinsku dozvolu i početak građenja planirano je 1,1 milijun kuna.

Za obalu u Kaštel Sućurcu u ovoj godini planirano je 250 tisuća kuna, koje će se utrošiti na izradu idejnog projekta i elaborat zaštite okoliša za područje Sokolane, a 200 tisuća kuna planirano je za lokacijsku dozvolu, parcelacijski elaborat i glavni projekt izgradnje obalnog zida i kamenog pera na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću.

U Kaštel Kambelovcu izradit će se idejni projekt i studija utjecaja na okoliš za područje Poždorina u ukupnoj vrijednosti od 150 tisuća kuna, a geodetska podloga i idejno rješenje za uređenje luke zapadno od kule Ćipiko u Kaštel Novom, Grad će koštati oko 100 tisuća kuna.

Prostori u centrima

U programu se navodi i lokacijska dozvola te arheološki istražni radovi u vrijednosti od 200 tisuća kuna, koji se odnose na uređenje brca u Kaštel Starom, koje bi trebalo uslijediti nakon postavljanja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.

Planirano je i uređenje područja Kamp u Kaštel Gomilici, odnosno ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju trga, šetnice i drugih sadržaja, a za lokacijsku dozvolu izdvojit će se 150 tisuća kuna.

Parkovi

U dijelu programa koji se odnosi na zelene površine, nalazi se ishođenje dozvole i početak radova na uređenje parka iznad magistrale u Kaštel Gomilici, što će Grad koštati oko 700 tisuća kuna, a 50 tisuća kuna predviđeno je i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i glavni projekt uređenja parka u južnom dijelu Kaštel Lukšića.

Ceste

Lokacijske dozvole, elaborati, rješavanje odnosa i uređenje druge potrebne dokumentacije u ovoj su godini planirani za uređenje nekoliko ulica i to Put Resnika i Put njive Sv. Petra, Put Divulja, Komjate, Zagorski put, Krknjač, Nakide, Nehajski put, Uz potok Smokvica, Škabrnjska, Cvitićeva, Sv. Antuna Padovanskog, Dumarščine, Frane Ćipina, Omiška, Primorska, Vrila, Nakide-Sibovica, mreže ulica za POS-ove stanove i Sv. Lucije,  a planirano je i uređenje dokumentacije za autobusno stajalište u Kaštel Kambelovcu i autobusno ugibalište u ulici Putalj u Kaštel Sućurcu te za zgradnju cesta oko čvora Kambelovac.

Radovi započeti ili završiti u Radunićevoj, dijelu stare ceste u Kaštel Sućurcu, Podstinicama i Klišmanićevoj.

Na popisu planiranih projekata nalazi se uređenje još nekoliko nerazvrstanih cesta, a za potrebu uređenja cesta osigurat će se ukupno 14,05 milijuna kuna.

Ostalo

Rekonstrukcija javne rasvjeta uz Cestu dr. Franje Tuđmana koštat će 280 tisuća kuna u početnoj fazi, a za javnu rasvjetu je ukupno planirano utrošiti 530 tisuća kuna.

Početak radova u ovoj godini planiran je i na izgradnji novog grobnog polja u Kaštel Kambelovcu, za što je rezervirano 1,2 milijuna kuna u proračunu.

Uz planiranih 20,18 milijuna kuna Grad Kaštela za ovu godinu planirao je i izdvajanje dodatnih 2,05 milijuna kuna za građevinsku dozvolu i građenje reciklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno