KAŠTELA - Članovi Poglavarstva grada Kaštela raspravljali su o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana Kaštela.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Tončica Matijaca i Gojko Berlengi iz GIS-plana izvijestili su kaštelanske poglavare o izmjenama i dopunama na već predloženi GUP. Primjedbu na prijedlog GUP-a i PPU-a Poglavarstvu grada uputili su članovi Mjesnog odbora Kaštel Sućurca koji su održali nekoliko sastanaka vezanih uz iskop u tupinolomu "Dalmacijacementa".

 Nakon što je generalnim planom utvrđena granica iskopa tisuću metara istočno od groblja, vidljivo je da su se intenzivirali iskopi (odnosno širenje područja) upravo prema groblju, a svemu prethodi sječa šume.
Budući da je jedini interes vlasnika profit, u Sućurcu smatraju da je potrebno zaštititi ovaj prostor od agresivne eksploatacije na dosadašnji način. Mjesni odbor Kaštel Sućurca predložio je Poglavarstvu grada da PPU-om i GUP-om ograniči vrijeme eksploatacije sirovine na lokalitetu tupinoloma na 20 godina, a isto tako utvrdi obvezu sanacije prostora prema projektu sanacije koji je propisan navedenim planovima. Članovi Poglavarstva Kaštela o svemu će se očitovati sljedećih dana, te na novoj sjednici donijeti konačnu odluku.
Članovi Poglavarstva Kaštela donijeli su odluku o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti kojemu su dane na upravljanje tržnice i ribarnice u gradu Kaštelima. Budući da je taj pogon donio i cjenik usluga na tržnicama na koje je Gradsko poglavarstvo dalo suglasnost u ožujku 2004. godine, skupina građana, korisnika prodajnih mjesta na tržnici "Brce" dala je prijedlog za izmjenu cijena usluga žaleći se na visoke cijene i relativno mali broj kupaca. Mate Barun, upravitelj pogona, izvijestio je članove Poglavarstva kako se upravljanjem tržnicama stekao uvid u poslovanje i broj kupaca, te da je zahtjev korisnika prodajnih mjesta opravdan.
Članovi Poglavarstva grada Kaštela dali su suglasnost predloženom novom cjeniku usluga koji će biti oko 40 posto niži od dosadašnjeg.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij