Grad Kaštela objavio je Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću na području Novog parka u svrhu održavanja manifestacije „Kaštelanska adventska bajka“, odnosno postavljanja božićnih kućica.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje božićnih kućica. Javna površina se dodjeljuje u viđenom stanju. Korisnik je dužan postaviti božićnu kućicu o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Grad Kaštela će osigurati električnu energiju kao i dio zabavnog programa.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom «ponude za natječaj - ne otvaraj» preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela, u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Kaštela. Otvaranje ponuda obavit će se dana 04. studenog 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Lukšiću.pdf

Plan rasporeda božićnih kućica, Kaštel Lukšić.pdf

Izvor: kastela.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij