hren

Još su samo tri dana ostala do krajnjeg roka za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Kaštela za 2020. godinu, koja će biti uručena zaslužnim pojedincima, udrugama i skupinama povodom Dana grada  4. ožujka.

Tako do petka, 15. siječnja, kaštelanski vijećnici, gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i grupe od najmanje deset građana koji imaju prebivalište na području Kaštela, mogu Komisiji za dodjelu javnih priznanja podnijeti prijedloge, o kojima će zadnju riječ dati Gradsko vijeće na jednoj od svojih sjednica.

Prijedlozi se mogu odnositi na nagrade za životno djelu namijenjene pojedincima , udrugama, ustanovama i institucijama, godišnje pojedinačne i skupne nagrade, prijedlog za proglašenjem počasnog građanina Kaštela  te na posebnu nagradu za humanost.

Detaljnije informacije o podnošenju prijedloga i potrebnoj dokumentaciji  možete vidjeti  u našem članku, objavljenom u prosincu, OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij