KAŠTELA - Uskladjujući gradske odluke sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Gradsko vijeće Kaštela je na svojoj sjednici u ponedjeljak donijelo nove odluke o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, vodoopskrbi, odvodnji otpadnih voda te Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštelima za 2004. godinu.
Najveću pozornost vijećnici su usmjerili na novu odluku o uvjetima priključenja građevina odnosno građevinskih čestica na komunalnu infrastrukturu, kojom se među ostalim vlasnicima građevina nalaže da uz zahtjev za priključak za komunalnu infrastrukturu, odnosno opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, moraju priložiti građevnu dozvolu i potvrdu nadležne građevinske inspekcije da je građevina izgrađena u skladu s dozvolom, te potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu.

Vlasnici starijih objekata dužni su pak dostaviti samo potvrdu da je građevina izgrađena prije 15.veljače 1968. godine.
Kako u Kaštelima, a i širom Dalmacije postoji veliki broj objekata bez građevinske ili uporabne dozvole, vijećnik SDP-a Mišo Peran istaknuo je da je odluka apsurdna, s obzirom na velika područja koja su neurbanizirana, a izgrađena, te nedostatak generalnih urbanističkih planova, pri čemu vlasnici objekata u predviđenom roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu odluke moraju priključiti objekt ili u protivnom plaćaju globu od 200 kuna, pri čemu ni Zakon ni gradska odluka ne daju odgovor na pitanje što će biti s vlasnicima koji nemaju građevnu dozvolu, a svoje su objekte prije donošenja Zakona i ove odluke već priključili na komunalnu infrastrukturu. Jedini rezultat mogao bi biti izbjegavanje plaćanja naknade, prvenstveno za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, pri čemu bi lokalna uprava ostala bez sredstava za izgradnju sekundarne mreže otpadnih voda koja je najveći infrastrukturni problem Kaštela.
Inače, pored stvarnih troškova izvedbe komunalnog priključka, vlasnici će za svaki pojedinačni priključak plaćati naknadu od 1000 kuna za građevinu s jednom stambenom jedinicom, 3000 kuna za objekt do tri jedinice, a 4.200 za objekt s više od 3 stambene jedinice. Za poslovne gradjevine cijena za 1 poslovnu jedinicu iznosi 4000 kuna, za objekt do 3 jedinice 6000 kuna, a preko 3 jedinice 8000 kuna.
KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij